فیلتر محصولات
لطفا توجه نمایید که راهنمای سایز تقریبی میباشد برای راهنمای سایز هر برند به سایت اصلی همان برند مراجعه شود

راهنمای کفش و لباس


آقایان کفش

how to measure:

foot: under amour start with the true foot, which means they measure from heel to toe. that measureآقایانt (in centimeters) is then translated into their standard سایزs.to find your foot measureآقایانt closely trace your entire foot onto a piece of paper and measure from heel to toe. if your measureآقایانt is between chart numbers, we recomآقایانd sizing up.

uk 6 6.5 7 7.5 8 8.5
us 7 7.5 8 8.5 9 9.5
eu 40 40.5 41 42 42.5 43
uk 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
us 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
eu 44 44.5 45 45.5 46 47 47.5
uk 12.5 13 13.5 14 14.5 15
us 13.5 14 14.5 15 15.5 16
eu 48 48.5 49 49.5 50 50.5

خانم ها کفش

how to measure:

foot: under amour start with the true foot, which means they measure from heel to toe. that measureآقایانt (in centimeters) is then translated into their standard سایزs.to find your foot measureآقایانt closely trace your entire foot onto a piece of paper and measure from heel to toe. if your measureآقایانt is between chart numbers, we recomآقایانd sizing up.

uk 5 5.5 6 6.5 7 7.5
us 6 6.5 7 7.5 8 8.5
eu 39 39.5 40 41 42 42.5
uk 8 8.5 9 9.5 10
us 9 9.5 10 10.5 11
eu 43 44 45 45.5 46
uk 10.5 11 11.5 12
us 11.5 12 12.5 13
eu 47 48 48.5 49

پوشاک آقایان

how to measure آقایان tops

دور قفسه سینه: place the tape measure under your arms at the fullest part of your دور قفسه سینه, wrap around your body until your fingers meet and mark the measureآقایانt.

دور کمر: measure around your natural دور کمرline—right above your دور باسنs. be careful not to squeeze too tight to allow a little give.

how to measure آقایان شورت شلوار و شلوارکs

دور کمر: measure around your natural دور کمرline—right above your دور باسنs. be careful not to squeeze too tight to allow a little give.

s m l
دور قفسه سینه
cm
inches
------
86 - 91
34"- 36"
------
97 - 102
38" - 40"
------
107 - 112
42" - 44"
دور کمر
cm
inches
------
71 - 73
28" - 29"
------
76 - 81
30" - 32"
------
86 - 91
34" - 36"
xl xxl xxxl
دور قفسه سینه
cm
inches
------
117- 122
46" - 48"
------
127 - 132
50" - 52"
------
137 - 142
54" - 56"
دور کمر
cm
inches
------
96 - 102
38" - 40"
------
107 - 112
42" - 44"
------
117 - 122
46" - 48"

پوشاک خانم ها

how to measure خانم ها tops:

دور سینه: place the tape measure under your arms at the fullest part of your دور قفسه سینه, wrap around your body until your fingers meet and mark the measureآقایانt.

دور کمر: measure around your natural دور کمرline—right where your دور باسنs start. be careful not to squeeze too tight to allow a little give.

how to measure خانم ها شورت شلوار و شلوارکs:

دور کمر: measure around your natural دور کمرline—right where your دور باسنs start. be careful not to squeeze too tight to allow a little give.

دور باسنs: with your feet together, measure around the fullest part of your دور باسنs to ensure you'll have enough room to move comfortably.

xs s m
دور سینه
cm
inches
------
78 - 83
31" - 33"
------
85 - 90
33.5" - 35.5"
------
91 - 96
36" - 38"
دور کمر
cm
inches
------
58 - 63
23" - 25"
------
64 - 69
25.5" - 27.5"
------
71 - 76
28" - 30"
دور باسن
cm
inches
------
83 - 88
33" - 35"
------
90 - 95
35.5" - 37.5"
------
96 - 102
38" - 40"
l xl xxl
دور سینه
cm
inches
------
97- 103
38.5" - 40.5"
------
104 - 109
41" - 43"
------
109 +
43" +
دور کمر
cm
inches
------
78 - 81
31" - 32"
------
83 - 88
33"- 35"
------
88 +
35" +
دور باسن
cm
inches
------
103 - 108
40.5" - 42.5"
------
109 - 114
43" - 45"
------
114 +
45" +

نوجوان

jsm jmd
child سایز 8 10-12
دور قفسه سینه
cm
inches
------
66 - 71
26" - 28"
------
71 - 76
28" - 30"
دور کمر
cm
inches
------
58 - 61
23" - 24"
------
64 - 66
25" - 26"
jlg jxl
child سایز 14-16 18-20
دور قفسه سینه
cm
inches
------
76 - 81
30" - 32"
------
81 - 86
32" - 34"
دور کمر
cm
inches
------
66 - 69
26" - 27"
------
71 - 74
28" - 29"