فیلتر محصولات
فیلتر ها
اعمال فیلتر
فیلتر محصولات
12% adidas تیشرت مردانه آدیداس کد T4992 تیشرت مردانه آدیداس کد T4992
1,456,000 تومان 1,281,280 تومان
37% adidas تیشرت ورزشی مردانه آدیداس مشکی کد T8971 تیشرت ورزشی مردانه آدیداس مشکی کد T8971
2,215,000 تومان 1,395,450 تومان
28% adidas تیشرت مردانه آدیداس مشکی کد T8895 تیشرت مردانه آدیداس مشکی کد T8895
1,862,000 تومان 1,340,640 تومان
27% adidas تیشرت ورزشی مردانه آدیداس مشکی کد T8828 تیشرت ورزشی مردانه آدیداس مشکی کد T8828
1,466,000 تومان 1,070,180 تومان
27% adidas تیشرت ورزشی مردانه آدیداس آبی تیشرت ورزشی مردانه آدیداس آبی
1,616,000 تومان 1,179,680 تومان
26% adidas تیشرت مردانه آدیداس مشکی کد T5522 تیشرت مردانه آدیداس مشکی کد T5522
2,033,000 تومان 1,504,420 تومان
27% adidas تیشرت مردانه آدیداس مشکی کد T5465 تیشرت مردانه آدیداس مشکی کد T5465
1,616,000 تومان 1,179,680 تومان
23% adidas تیشرت مردانه آدیداس کد T5460 تیشرت مردانه آدیداس کد T5460
1,531,000 تومان 1,178,870 تومان
65% adidas پیراهن ورزشی مردانه آدیداس کد T4422 پیراهن ورزشی مردانه آدیداس کد T4422
3,328,000 تومان 1,164,800 تومان
27% adidas تیشرت مردانه آدیداس کد T2152 تیشرت مردانه آدیداس کد T2152
1,616,000 تومان 1,179,680 تومان
26% adidas تیشرت شال مردانه آدیداس تیشرت شال مردانه آدیداس
1,648,000 تومان 1,219,520 تومان
42% adidas پولو شرت مردانه آدیداس پولو شرت مردانه آدیداس
2,044,000 تومان 1,185,520 تومان
27% adidas تیشرت مردانه آدیداس کد T9731 تیشرت مردانه آدیداس کد T9731
1,466,000 تومان 1,070,180 تومان
14% adidas تیشرت مردانه آدیداس مشکی کد T9653 تیشرت مردانه آدیداس مشکی کد T9653
1,370,000 تومان 1,178,200 تومان
19% adidas تیشرت مردانه آدیداس مشکی تیشرت مردانه آدیداس مشکی
1,456,000 تومان 1,179,360 تومان
24% adidas تیشرت ورزشی مردانه آدیداس آبی کد T6065 تیشرت ورزشی مردانه آدیداس آبی کد T6065
1,405,000 تومان 1,067,800 تومان
24% adidas تیشرت ورزشی مردانه آدیداس مشکی کد T5831 تیشرت ورزشی مردانه آدیداس مشکی کد T5831
1,405,000 تومان 1,067,800 تومان
24% adidas تیشرت ورزشی مردانه آدیداس آبی تیشرت ورزشی مردانه آدیداس آبی
1,405,000 تومان 1,067,800 تومان
64% adidas پیراهن ورزشی مردانه آدیداس کد T0330 پیراهن ورزشی مردانه آدیداس کد T0330
3,564,000 تومان 1,283,040 تومان
24% adidas تیشرت ورزشی کلاسیک مردانه آدیداس سرمه ای تیشرت ورزشی کلاسیک مردانه آدیداس سرمه ای
1,545,000 تومان 1,174,200 تومان
24% adidas تیشرت ورزشی کلاسیک مردانه آدیداس مشکی تیشرت ورزشی کلاسیک مردانه آدیداس مشکی
1,545,000 تومان 1,174,200 تومان
24% adidas تیشرت ورزشی مردانه آدیداس مشکی کد T8369 تیشرت ورزشی مردانه آدیداس مشکی کد T8369
1,405,000 تومان 1,067,800 تومان
24% adidas تیشرت ورزشی مردانه آدیداس مشکی کد T7598 تیشرت ورزشی مردانه آدیداس مشکی کد T7598
1,545,000 تومان 1,174,200 تومان
24% adidas تیشرت ورزشی مردانه آدیداس مشکی کد T7437 تیشرت ورزشی مردانه آدیداس مشکی کد T7437
1,753,000 تومان 1,332,280 تومان
24% adidas تیشرت ورزشی مردانه آدیداس تیشرت ورزشی مردانه آدیداس
1,753,000 تومان 1,332,280 تومان
24% adidas تیشرت ورزشی مردانه آدیداس طوسی خاکستری تیشرت ورزشی مردانه آدیداس طوسی خاکستری
1,753,000 تومان 1,332,280 تومان
24% adidas تیشرت مردانه آدیداس طوسی خاکستری تیشرت مردانه آدیداس طوسی خاکستری
1,197,000 تومان 909,720 تومان
24% adidas تیشرت مردانه آدیداس سرمه ای تیشرت مردانه آدیداس سرمه ای
2,644,000 تومان 2,009,440 تومان
24% adidas تیشرت مردانه آدیداس کد T5219 تیشرت مردانه آدیداس کد T5219
2,644,000 تومان 2,009,440 تومان
24% adidas تیشرت مردانه آدیداس مشکی کد T5218 تیشرت مردانه آدیداس مشکی کد T5218
2,644,000 تومان 2,009,440 تومان
24% adidas تیشرت مردانه آدیداس آبی کد T5215 تیشرت مردانه آدیداس آبی کد T5215
2,320,000 تومان 1,763,200 تومان
24% adidas تیشرت مردانه آدیداس مشکی تیشرت مردانه آدیداس مشکی
1,997,000 تومان 1,517,720 تومان
24% adidas تیشرت مردانه آدیداس آبی کد T5209 تیشرت مردانه آدیداس آبی کد T5209
1,997,000 تومان 1,517,720 تومان
25% adidas پیراهن ورزشی مردانه آدیداس manchester united polo پیراهن ورزشی مردانه آدیداس manchester united polo
2,615,000 تومان 1,961,250 تومان
24% adidas تیشرت ورزشی مردانه آدیداس مشکی تیشرت ورزشی مردانه آدیداس مشکی
1,997,000 تومان 1,517,720 تومان
24% adidas ورزشی مردانه آدیداس aero-ready ورزشی مردانه آدیداس aero-ready
1,700,000 تومان 1,292,000 تومان
24% adidas تیشرت ورزشی مردانه آدیداس wavy linear qt تیشرت ورزشی مردانه آدیداس wavy linear qt
1,430,000 تومان 1,086,800 تومان
21% adidas تیشرت ورزشی مردانه آدیداس vrct t تیشرت ورزشی مردانه آدیداس vrct t
1,638,000 تومان 1,294,020 تومان
49% adidas پولو شرت ورزشی مردانه آدیداس condivo 18 polo پولو شرت ورزشی مردانه آدیداس condivo 18 polo
2,012,000 تومان 1,026,120 تومان
39% adidas تیشرت ورزشی مردانه آدیداس fef spain seasonal special t تیشرت ورزشی مردانه آدیداس fef spain seasonal special t
2,312,000 تومان 1,410,320 تومان
59% adidas پیراهن ورزشی مردانه آدیداس کد T9916 پیراهن ورزشی مردانه آدیداس کد T9916
3,382,000 تومان 1,386,620 تومان
21% adidas تیشرت ورزشی مردانه آدیداس originals graphic logo t تیشرت ورزشی مردانه آدیداس originals graphic logo t
1,638,000 تومان 1,294,020 تومان
24% adidas تیشرت مردانه آدیداس آبی تیشرت مردانه آدیداس آبی
2,126,000 تومان 1,615,760 تومان
24% adidas تیشرت مردانه آدیداس مشکی طوسی خاکستری تیشرت مردانه آدیداس مشکی طوسی خاکستری
1,997,000 تومان 1,517,720 تومان
26% adidas تیشرت ورزشی مردانه آدیداس manchester united dna تیشرت ورزشی مردانه آدیداس manchester united dna
1,830,000 تومان 1,354,200 تومان
56% adidas پیراهن ورزشی مردانه آدیداس rsca anderlecht پیراهن ورزشی مردانه آدیداس rsca anderlecht
3,168,000 تومان 1,393,920 تومان
26% adidas تیشرت ورزشی مردانه آدیداس مشکی juventus dna تیشرت ورزشی مردانه آدیداس مشکی juventus dna
1,830,000 تومان 1,354,200 تومان
26% adidas تیشرت ورزشی مردانه آدیداس arsenal dna تیشرت ورزشی مردانه آدیداس arsenal dna
1,830,000 تومان 1,354,200 تومان
54% adidas پیراهن ورزشی مردانه آدیداس fef spain پیراهن ورزشی مردانه آدیداس fef spain
3,596,000 تومان 1,654,160 تومان
12% adidas تیشرت مردانه آدیداس تیشرت مردانه آدیداس
1,456,000 تومان 1,281,280 تومان
7% adidas تیشرت ورزشی مردانه آدیداس مشکی terrex logo t- 2020 تیشرت ورزشی مردانه آدیداس مشکی terrex logo t- 2020
1,577,000 تومان 1,466,610 تومان
24% adidas تیشرت ورزشی مردانه آدیداس کد T2005 تیشرت ورزشی مردانه آدیداس کد T2005
1,133,000 تومان 861,080 تومان

پیشنهادهای ویژه سایر برندها

27% puma تیشرت ورزشی مردانه پوما مشکی تیشرت ورزشی مردانه پوما مشکی
1,466,000 تومان 1,070,180 تومان
24% lacoste تیشرت ورزشی مردانه لاکست (لاکوست) تیشرت ورزشی مردانه لاکست (لاکوست)
2,059,000 تومان 1,564,840 تومان
24% puma تیشرت ورزشی مردانه پوما کد T6381 تیشرت ورزشی مردانه پوما کد T6381
1,605,000 تومان 1,219,800 تومان
47% columbia پیراهن آستین کوتاه ورزشی مردانه کلمبیا پیراهن آستین کوتاه ورزشی مردانه کلمبیا
1,926,000 تومان 1,020,780 تومان

آدیداس برند نمادین از آلمان ، برندی به یاد ماندنی ، شگرف انگیز و نا محدود است. رهبر ج ن در صنعت کالا ورزشی هر ورزش کاری را خوشحال می کند و این همانند یک رسم برایش شده است. آدیداس در سال 1949 تاسیس شد. آدلف داسلر هنر و استعدادش را با عشق به ورزش ترکیب کرد و آدیداس را به وجود آورد. این نام از حروف اول اسم ادلف ' آد ' و ' داس' گرفته شده و بدین شکل داستان موفقیت آغاز شد. عشق به ورزش در همه ی محصولات آدیداس به چشم می خورد.اولین موفقیت آدیداس درست کردن کفش فوتبالی میخ دار قابل جدا شدن برای فینال جام ج نی 1954 بود. معجزه ی برن ، معجزه ای برای آدیداس هم بود. از آن زمان به بعد آدیداس به بهترین کیفیت و نوآوری شناخته شد. آدیداس فقط یک شرکت تولیدی کالا ورزشی نیست بلکه شور و شوق ، سبک زندگی ، و عملکرد را با خود به همراه دارد. اولین اولویت آدیداس تمرکز بر روی مشتریان است. لباس ، لوازم ورزشی ، و کفش باید به طور کامل خواسته و آرزو مشتریان را برآورده کنند. که نتیجه ی آن به دست آوردن موفقیت زیاد بود و آدیداس جایگاه مهمی در ج ن ورزش و کالا ورزشی به دست آورد. آدیداس دو خط تولیدی دارد : ، آدیداس اورجینال و آدیداس پرفورمنس. آدیداس پرفورمنس بر روی ساخت لباس ورزشی مختلف تمرکز دارد ، مخصوصا فوتبال ، دو ، بدن سازی و بسکتبال. آدیداس اورجینال به صورت متقاعد کننده ای سبک زندگی جذاب را با روح ورزشی ترکیب می کند.آدیداس اورجینال همیشه به دنبال ایجاد آوردن لباس جدید است. ساخته شده تا با نسل جوان صحبت کند. آدیداس اورجینال با طراحی زیبا از سر تا پا ، دنیای مد را تصاحب کرده است. رنگ زیبای آبی که در لباس زنانه و مردانه به چشم می خورد در تمام شهر ج ن به نمایش درآمده ، آدیداس خالق آن است. آدیداس اورجینال یا آدیداس پرفورمنس : در فروشگاه اینترنتی مکسی می توانید لباس ورزشی یا لباس روزمره انتخاب کنید. همین الان از فروشگاه اینترنتی مکسی ، مکسی خرید کنید. با سفارش آدیداس ، تحویل کالا به شما بدون هزینه خواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ی برند آدیداس با پشتیبانی تماس بگیرید.از باشگاه ورزشی گرفته تا خیابان ، میراث آدیداس هر لباسی را که برای پوشیدن به آن نیاز دارید برایتان فراهم می کند. استایل کلاسیک خود را با لباس ، بدلیجات ، و کفش ورزشی اورجینال پرفورمنس حفظ کنید. از کفش ورزشی اولترا بوست و پیور بوست گرفته تا نیم تنه ی ورزشی ، ، سوئیشرت ، و لگ. ست سه تیکه ی ورزشی زنانه زیبایی خاصی به شما زیبایی می بخشد اهمیتی ندارد که شما کجایید یا در حال انجام چه کاری هستید؛ از شورت ورزشی کودکان گرفته تا لباس ورزشکاران حرفه ای ، چه در کلاس ورزش هستید یا به صورت حرفه ای تمرین می کنید ، خاص و زیبا بودن آدیداس ، آن را به برند ایده آلی تبدیل کرده که به شما این حس را می دهد که هنگام ورزش عالی به نظر می رسید. یک لگ ورزشی تمام مشکی به همراه یک جلیقه ی ورزشی انتخاب کنید تا هنگام ورزش شیک به نظر برسید. یا به سوئیشرت آدیداس که مارک آن به درشتی به چشم می خورد و سبکی قدیمی به استایل ورزشی شما می دهد نگاهی بیندازید. همانند یک ورزش کار حرفه ای ، ست ورزشی مردانه ی آدیداس را بپوشید. اما برای شیک به نظر رسیدن شلوار اسپرت و سوئیشرت را انتخاب کنید. چه در لباس مد روزش یا در طراحی مدرن اش آدیداس همیشه تلاش کرده است که خارج از لباس ورزشی هم فعالیت داشته باشد. کفش اسپرت و کفش ورزشی خط دار ، بدون شک یکی از مدل کفش مورد علاقه برای پوشیدن در خیابان است. شما می توانید این کفش اسپرت را در باشگاه هم بپوشید البته اگر با یک کت لی یا لباس تابستانی ست کنید استایل شما را به روز می کند. به یک هودی سایز بزرگ با پوشیدن یک دامن تنگ که تا روی زانو می آید کمی زنانگی ببخشید یا با کفش پاشنه دار برای داشتن ظاهری لوکس ست کنید. مردان می توانند کفش ساق دار با شلوارک ی که تا روی زانو است را در فصل تابستان بپوشند یا شلوار را با یک پیراهن مردانه و یک پلیوربررویش برای فصل سرد تر امتحان کنندبا تجهیزات ورزشی آدیداس پرفورمنس خودتان را بیمه کنیدچه صحبت از استقامت باشد ، یا کنترل دما و راحتی ، لوازم و تجهیزات ورزشی آدیداس پرفورمنس در همه ی این موارد عملکرد فوق العاده ای داشته است.از فوتبال گرفته تا بسکتبال ، کوه نوردی ، دوچرخه سواری و بدن سازی ، لوازم ورزشی آدیداس به گونه ای طراحی شده است که عملکرد را از طریق جدید ترین تکنولوژی که با ویژگی خاص ترکیب شده است بهبود بخشیده است. تا شما را به خواسته تان برساند. لباس سبک وزن و منفذ دار بخرید و لوازم تان را با ساک ورزشی که در جدید ترین کلکسیون آدیداس ارائه شده است ، جا به جا کنیدبا لوازم ورزشی آدیداس پرفورمنس بهترین عملکرد را داشته باشیدلوازم ورزشی آدیداس پرفورمنس ، با نوآوری و زیبایی منحصر به فرد ورزشی مخلوط شده است که آدیداس به آن شناخته شده می باشد. رنگ تو چشم و طرح روشن به هر لباس زندگی بخشیده است در حالی که رنگ خنثی پایه هم ارائه داده که با هر استایلی قابل ست شدن است. شلوار ورزشی کشدار را با کتونی ورزشی لژدار از این سری از لباس ورزشی آدیداس پرفورمنس انتخاب کنید. لباس که هم می تواند به شما ظاهر غیر رسمی و اسپرت ببخشد و هم شما را یک بازیکن حرفه ای نشان دهد.