فیلتر محصولات
فیلتر ها
اعمال فیلتر
فیلتر محصولات
41% adidas تیشرت ورزشی مردانه آدیداس zipper تیشرت ورزشی مردانه آدیداس zipper
2,192,000 تومان 1,293,280 تومان
41% adidas تیشرت مردانه آدیداس manchester united تیشرت مردانه آدیداس manchester united
1,862,000 تومان 1,098,580 تومان
24% adidas تیشرت مردانه آدیداس طوسی خاکستری مدل 0172 تیشرت مردانه آدیداس طوسی خاکستری مدل 0172
1,570,000 تومان 1,193,200 تومان
36% adidas پولو شرت ورزشی مردانه آدیداس مدل 0132 پولو شرت ورزشی مردانه آدیداس مدل 0132
2,107,000 تومان 1,348,480 تومان
37% adidas پولو شرت مردانه آدیداس مدل 0089 پولو شرت مردانه آدیداس مدل 0089
2,138,000 تومان 1,346,940 تومان
37% adidas پولو شرت مردانه آدیداس مدل 0082 پولو شرت مردانه آدیداس مدل 0082
2,138,000 تومان 1,346,940 تومان
21% adidas تیشرت مردانه آدیداس نارنجی مدل 0039 تیشرت مردانه آدیداس نارنجی مدل 0039
1,436,000 تومان 1,134,440 تومان
41% adidas پولو شرت ورزشی مردانه آدیداس مدل 0032 پولو شرت ورزشی مردانه آدیداس مدل 0032
2,867,000 تومان 1,691,530 تومان
37% adidas پولو شرت مردانه آدیداس مدل 0023 پولو شرت مردانه آدیداس مدل 0023
2,138,000 تومان 1,346,940 تومان
36% adidas بلوز تیشرت ورزشی مردانه آدیداس مدل 9971 بلوز تیشرت ورزشی مردانه آدیداس مدل 9971
1,766,000 تومان 1,130,240 تومان
11% adidas تیشرت مردانه آدیداس تیشرت مردانه آدیداس
1,449,000 تومان 1,289,610 تومان
41% adidas تیشرت مردانه آدیداس with brand logo تیشرت مردانه آدیداس with brand logo
1,862,000 تومان 1,098,580 تومان
41% adidas پیراهن ورزشی مردانه آدیداس سرمه ای 2020 jersey پیراهن ورزشی مردانه آدیداس سرمه ای 2020 jersey
2,611,000 تومان 1,540,490 تومان
21% adidas تیشرت مردانه آدیداس مدل 8910 تیشرت مردانه آدیداس مدل 8910
1,436,000 تومان 1,134,440 تومان
43% adidas تیشرت مردانه آدیداس مدل 8834 تیشرت مردانه آدیداس مدل 8834
1,363,000 تومان 776,910 تومان
36% adidas تیشرت مردانه آدیداس مدل 8947 تیشرت مردانه آدیداس مدل 8947
1,529,000 تومان 978,560 تومان
27% adidas تیشرت مردانه آدیداس مدل 8946 تیشرت مردانه آدیداس مدل 8946
1,560,000 تومان 1,138,800 تومان
64% adidas پیراهن ورزشی مردانه آدیداس مدل 8934 پیراهن ورزشی مردانه آدیداس مدل 8934
3,439,000 تومان 1,238,040 تومان
22% adidas تیشرت مردانه آدیداس مدل 8928 تیشرت مردانه آدیداس مدل 8928
1,332,000 تومان 1,038,960 تومان
40% adidas تیشرت مردانه آدیداس مدل 8886 تیشرت مردانه آدیداس مدل 8886
1,446,000 تومان 867,600 تومان
43% adidas مردانه آدیداس مدل 8878 مردانه آدیداس مدل 8878
1,363,000 تومان 776,910 تومان
43% adidas تیشرت مردانه آدیداس مدل 8853 تیشرت مردانه آدیداس مدل 8853
1,363,000 تومان 776,910 تومان
37% adidas پولو شرت ورزشی مردانه آدیداس مدل 8838 پولو شرت ورزشی مردانه آدیداس مدل 8838
2,138,000 تومان 1,346,940 تومان
46% adidas پولو شرت ورزشی مردانه آدیداس مدل 8837 پولو شرت ورزشی مردانه آدیداس مدل 8837
2,096,000 تومان 1,131,840 تومان
40% adidas تیشرت مردانه آدیداس مدل 4526 تیشرت مردانه آدیداس مدل 4526
1,890,000 تومان 1,134,000 تومان
19% adidas بلوز تیشرت ورزشی مردانه آدیداس بلوز تیشرت ورزشی مردانه آدیداس
1,603,000 تومان 1,298,430 تومان
10% adidas تیشرت مردانه آدیداس panel trefoil تیشرت مردانه آدیداس panel trefoil
1,640,000 تومان 1,476,000 تومان
27% adidas تیشرت مچ بند ورزشی مردانه آدیداس essentials tape تیشرت مچ بند ورزشی مردانه آدیداس essentials tape
1,535,000 تومان 1,120,550 تومان
27% adidas تیشرت مچ بند ورزشی مردانه آدیداس essentials tape تیشرت مچ بند ورزشی مردانه آدیداس essentials tape
1,535,000 تومان 1,120,550 تومان
11% adidas تیشرت ورزشی مردانه آدیداس essentials allover print تیشرت ورزشی مردانه آدیداس essentials allover print
1,430,000 تومان 1,272,700 تومان
7% adidas تیشرت مردانه آدیداس harden geek up kick تیشرت مردانه آدیداس harden geek up kick
1,320,000 تومان 1,227,600 تومان
7% adidas تیشرت ورزشی مردانه آدیداس don issue 2 sense logo تیشرت ورزشی مردانه آدیداس don issue 2 sense logo
1,320,000 تومان 1,227,600 تومان
21% adidas تیشرت ورزشی مردانه آدیداس zne تیشرت ورزشی مردانه آدیداس zne
2,120,000 تومان 1,674,800 تومان
21% adidas تیشرت ورزشی مردانه آدیداس zne تیشرت ورزشی مردانه آدیداس zne
2,120,000 تومان 1,674,800 تومان
6% adidas تیشرت مردانه آدیداس تیشرت مردانه آدیداس
1,188,000 تومان 1,116,720 تومان
26% adidas تیشرت مردانه آدیداس تیشرت مردانه آدیداس
1,623,000 تومان 1,201,020 تومان
22% adidas پیراهن ورزشی مردانه آدیداس all s پیراهن ورزشی مردانه آدیداس all s
2,840,000 تومان 2,215,200 تومان
41% adidas تیشرت ورزشی مردانه آدیداس originals zne wool تیشرت ورزشی مردانه آدیداس originals zne wool
1,862,000 تومان 1,098,580 تومان
24% adidas تیشرت مردانه آدیداس مدل 3428 تیشرت مردانه آدیداس مدل 3428
1,570,000 تومان 1,193,200 تومان
38% adidas پیراهن تیشرت بلوز مردانه آدیداس پیراهن تیشرت بلوز مردانه آدیداس
1,993,000 تومان 1,235,660 تومان
41% adidas پیراهن ورزشی مردانه آدیداس super nova پیراهن ورزشی مردانه آدیداس super nova
1,862,000 تومان 1,098,580 تومان
25% adidas تیشرت مردانه آدیداس مدل 6586 تیشرت مردانه آدیداس مدل 6586
1,714,000 تومان 1,285,500 تومان
21% adidas تیشرت مردانه آدیداس مدل 6559 تیشرت مردانه آدیداس مدل 6559
1,436,000 تومان 1,134,440 تومان
24% adidas تیشرت مردانه آدیداس مدل 6546 تیشرت مردانه آدیداس مدل 6546
1,570,000 تومان 1,193,200 تومان
23% adidas تیشرت مردانه آدیداس مدل 6462 تیشرت مردانه آدیداس مدل 6462
1,477,000 تومان 1,137,290 تومان
19% adidas تیشرت مردانه آدیداس مدل 6423 تیشرت مردانه آدیداس مدل 6423
1,473,000 تومان 1,193,130 تومان
22% adidas تیشرت مردانه آدیداس سرمه ای trefoil t تیشرت مردانه آدیداس سرمه ای trefoil t
1,470,000 تومان 1,146,600 تومان
27% adidas تیشرت مردانه آدیداس تیشرت مردانه آدیداس
1,796,000 تومان 1,311,080 تومان
11% adidas تیشرت مردانه آدیداس تیشرت مردانه آدیداس
1,715,000 تومان 1,526,350 تومان
8% adidas تیشرت مردانه آدیداس تیشرت مردانه آدیداس
1,435,000 تومان 1,320,200 تومان
27% adidas تیشرت ورزشی مردانه آدیداس big trefoil t تیشرت ورزشی مردانه آدیداس big trefoil t
1,855,000 تومان 1,354,150 تومان
24% adidas تیشرت مردانه آدیداس تیشرت مردانه آدیداس
1,330,000 تومان 1,010,800 تومان
26% adidas تیشرت ورزشی مردانه آدیداس sprt 3 stripes t تیشرت ورزشی مردانه آدیداس sprt 3 stripes t
1,543,000 تومان 1,141,820 تومان
28% adidas تیشرت ورزشی مردانه آدیداس ryv t تیشرت ورزشی مردانه آدیداس ryv t
1,400,000 تومان 1,008,000 تومان
11% adidas تیشرت مردانه آدیداس تیشرت مردانه آدیداس
1,460,000 تومان 1,299,400 تومان
3% adidas تیشرت مردانه آدیداس تیشرت مردانه آدیداس
1,560,000 تومان 1,513,200 تومان
9% adidas تیشرت تابستانی مردانه آدیداس سرمه ای تیشرت تابستانی مردانه آدیداس سرمه ای
1,410,000 تومان 1,283,100 تومان
7% adidas تیشرت ورزشی مردانه آدیداس essential t تیشرت ورزشی مردانه آدیداس essential t
1,085,000 تومان 1,009,050 تومان
11% adidas تیشرت ورزشی مردانه آدیداس juventus تیشرت ورزشی مردانه آدیداس juventus
1,760,000 تومان 1,566,400 تومان
23% adidas پیراهن ورزشی مردانه آدیداس inter miami پیراهن ورزشی مردانه آدیداس inter miami
3,752,000 تومان 2,889,040 تومان
47% adidas تیشرت ورزشی مردانه آدیداس تیشرت ورزشی مردانه آدیداس
2,398,000 تومان 1,270,940 تومان
7% adidas تیشرت مردانه آدیداس تیشرت مردانه آدیداس
1,560,000 تومان 1,450,800 تومان
27% adidas تیشرت مردانه آدیداس تیشرت مردانه آدیداس
1,898,000 تومان 1,385,540 تومان
29% adidas تیشرت مردانه آدیداس تیشرت مردانه آدیداس
1,967,000 تومان 1,396,570 تومان

پیشنهادهای ویژه سایر برندها

41% puma تیشرت ورزشی مردانه پوما ferrari race street تیشرت ورزشی مردانه پوما ferrari race street
2,192,000 تومان 1,293,280 تومان
39% the north face تیشرت مردانه نورس فیس flex ii big logo تیشرت مردانه نورس فیس flex ii big logo
1,670,000 تومان 1,018,700 تومان
23% columbia تیشرت مردانه کلمبیا csc basic logo تیشرت مردانه کلمبیا csc basic logo
1,260,000 تومان 970,200 تومان
31% reebok تیشرت مردانه پک 3 عددی ریباک تیشرت مردانه پک 3 عددی ریباک
2,640,000 تومان 1,821,600 تومان
47% farah تیشرت مردانه پک 3 عددی برند farah تیشرت مردانه پک 3 عددی برند farah
3,066,000 تومان 1,624,980 تومان

آدیداس برند نمادین از آلمان ، برندی به یاد ماندنی ، شگرف انگیز و نا محدود است. رهبر ج ن در صنعت کالا ورزشی هر ورزش کاری را خوشحال می کند و این همانند یک رسم برایش شده است. آدیداس در سال 1949 تاسیس شد. آدلف داسلر هنر و استعدادش را با عشق به ورزش ترکیب کرد و آدیداس را به وجود آورد. این نام از حروف اول اسم ادلف ' آد ' و ' داس' گرفته شده و بدین شکل داستان موفقیت آغاز شد. عشق به ورزش در همه ی محصولات آدیداس به چشم می خورد.اولین موفقیت آدیداس درست کردن کفش فوتبالی میخ دار قابل جدا شدن برای فینال جام ج نی 1954 بود. معجزه ی برن ، معجزه ای برای آدیداس هم بود. از آن زمان به بعد آدیداس به بهترین کیفیت و نوآوری شناخته شد. آدیداس فقط یک شرکت تولیدی کالا ورزشی نیست بلکه شور و شوق ، سبک زندگی ، و عملکرد را با خود به همراه دارد. اولین اولویت آدیداس تمرکز بر روی مشتریان است. لباس ، لوازم ورزشی ، و کفش باید به طور کامل خواسته و آرزو مشتریان را برآورده کنند. که نتیجه ی آن به دست آوردن موفقیت زیاد بود و آدیداس جایگاه مهمی در ج ن ورزش و کالا ورزشی به دست آورد. آدیداس دو خط تولیدی دارد : ، آدیداس اورجینال و آدیداس پرفورمنس. آدیداس پرفورمنس بر روی ساخت لباس ورزشی مختلف تمرکز دارد ، مخصوصا فوتبال ، دو ، بدن سازی و بسکتبال. آدیداس اورجینال به صورت متقاعد کننده ای سبک زندگی جذاب را با روح ورزشی ترکیب می کند.آدیداس اورجینال همیشه به دنبال ایجاد آوردن لباس جدید است. ساخته شده تا با نسل جوان صحبت کند. آدیداس اورجینال با طراحی زیبا از سر تا پا ، دنیای مد را تصاحب کرده است. رنگ زیبای آبی که در لباس زنانه و مردانه به چشم می خورد در تمام شهر ج ن به نمایش درآمده ، آدیداس خالق آن است. آدیداس اورجینال یا آدیداس پرفورمنس : در فروشگاه اینترنتی مکسی می توانید لباس ورزشی یا لباس روزمره انتخاب کنید. همین الان از فروشگاه اینترنتی مکسی ، مکسی خرید کنید. با سفارش آدیداس ، تحویل کالا به شما بدون هزینه خواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ی برند آدیداس با پشتیبانی تماس بگیرید.از باشگاه ورزشی گرفته تا خیابان ، میراث آدیداس هر لباسی را که برای پوشیدن به آن نیاز دارید برایتان فراهم می کند. استایل کلاسیک خود را با لباس ، بدلیجات ، و کفش ورزشی اورجینال پرفورمنس حفظ کنید. از کفش ورزشی اولترا بوست و پیور بوست گرفته تا نیم تنه ی ورزشی ، ، سوئیشرت ، و لگ. ست سه تیکه ی ورزشی زنانه زیبایی خاصی به شما زیبایی می بخشد اهمیتی ندارد که شما کجایید یا در حال انجام چه کاری هستید؛ از شورت ورزشی کودکان گرفته تا لباس ورزشکاران حرفه ای ، چه در کلاس ورزش هستید یا به صورت حرفه ای تمرین می کنید ، خاص و زیبا بودن آدیداس ، آن را به برند ایده آلی تبدیل کرده که به شما این حس را می دهد که هنگام ورزش عالی به نظر می رسید. یک لگ ورزشی تمام مشکی به همراه یک جلیقه ی ورزشی انتخاب کنید تا هنگام ورزش شیک به نظر برسید. یا به سوئیشرت آدیداس که مارک آن به درشتی به چشم می خورد و سبکی قدیمی به استایل ورزشی شما می دهد نگاهی بیندازید. همانند یک ورزش کار حرفه ای ، ست ورزشی مردانه ی آدیداس را بپوشید. اما برای شیک به نظر رسیدن شلوار اسپرت و سوئیشرت را انتخاب کنید. چه در لباس مد روزش یا در طراحی مدرن اش آدیداس همیشه تلاش کرده است که خارج از لباس ورزشی هم فعالیت داشته باشد. کفش اسپرت و کفش ورزشی خط دار ، بدون شک یکی از مدل کفش مورد علاقه برای پوشیدن در خیابان است. شما می توانید این کفش اسپرت را در باشگاه هم بپوشید البته اگر با یک کت لی یا لباس تابستانی ست کنید استایل شما را به روز می کند. به یک هودی سایز بزرگ با پوشیدن یک دامن تنگ که تا روی زانو می آید کمی زنانگی ببخشید یا با کفش پاشنه دار برای داشتن ظاهری لوکس ست کنید. مردان می توانند کفش ساق دار با شلوارک ی که تا روی زانو است را در فصل تابستان بپوشند یا شلوار را با یک پیراهن مردانه و یک پلیوربررویش برای فصل سرد تر امتحان کنندبا تجهیزات ورزشی آدیداس پرفورمنس خودتان را بیمه کنیدچه صحبت از استقامت باشد ، یا کنترل دما و راحتی ، لوازم و تجهیزات ورزشی آدیداس پرفورمنس در همه ی این موارد عملکرد فوق العاده ای داشته است.از فوتبال گرفته تا بسکتبال ، کوه نوردی ، دوچرخه سواری و بدن سازی ، لوازم ورزشی آدیداس به گونه ای طراحی شده است که عملکرد را از طریق جدید ترین تکنولوژی که با ویژگی خاص ترکیب شده است بهبود بخشیده است. تا شما را به خواسته تان برساند. لباس سبک وزن و منفذ دار بخرید و لوازم تان را با ساک ورزشی که در جدید ترین کلکسیون آدیداس ارائه شده است ، جا به جا کنیدبا لوازم ورزشی آدیداس پرفورمنس بهترین عملکرد را داشته باشیدلوازم ورزشی آدیداس پرفورمنس ، با نوآوری و زیبایی منحصر به فرد ورزشی مخلوط شده است که آدیداس به آن شناخته شده می باشد. رنگ تو چشم و طرح روشن به هر لباس زندگی بخشیده است در حالی که رنگ خنثی پایه هم ارائه داده که با هر استایلی قابل ست شدن است. شلوار ورزشی کشدار را با کتونی ورزشی لژدار از این سری از لباس ورزشی آدیداس پرفورمنس انتخاب کنید. لباس که هم می تواند به شما ظاهر غیر رسمی و اسپرت ببخشد و هم شما را یک بازیکن حرفه ای نشان دهد.