فیلتر محصولات
فیلتر ها
اعمال فیلتر
فیلتر محصولات
33% adidas کفش اسپرت مردانه آدیداس کد T7456 کفش اسپرت مردانه آدیداس کد T7456
4,837,000 تومان 3,240,790 تومان
22% adidas کاپشن ورزشی زنانه آدیداس مشکی کد T5133 کاپشن ورزشی زنانه آدیداس مشکی کد T5133
4,045,000 تومان 3,155,100 تومان
38% adidas کفش مردانه آدیداس مشکی کد T5132 کفش مردانه آدیداس مشکی کد T5132
8,132,000 تومان 5,041,840 تومان
36% adidas کفش مردانه آدیداس کد T5131 کفش مردانه آدیداس کد T5131
5,350,000 تومان 3,424,000 تومان
19% adidas کفش ورزشی زنانه آدیداس کفش ورزشی زنانه آدیداس
3,467,000 تومان 2,808,270 تومان
26% adidas کفش ورزشی دویدن زنانه آدیداس مشکی کد T5129 کفش ورزشی دویدن زنانه آدیداس مشکی کد T5129
3,647,000 تومان 2,698,780 تومان
32% adidas کفش ورزشی زنانه آدیداس مشکی کفش ورزشی زنانه آدیداس مشکی
4,109,000 تومان 2,794,120 تومان
39% adidas ورزشی مردانه آدیداس مشکی ورزشی مردانه آدیداس مشکی
1,327,000 تومان 809,470 تومان
35% adidas شورت شنا مایو ورزشی مردانه آدیداس کد T5124 شورت شنا مایو ورزشی مردانه آدیداس کد T5124
2,098,000 تومان 1,363,700 تومان
38% adidas کفش زنانه آدیداس مشکی کد T5120 کفش زنانه آدیداس مشکی کد T5120
4,537,000 تومان 2,812,940 تومان
28% adidas کفش مردانه آدیداس کد T5119 کفش مردانه آدیداس کد T5119
4,922,000 تومان 3,543,840 تومان
33% adidas کفش مردانه آدیداس مشکی کد T5118 کفش مردانه آدیداس مشکی کد T5118
6,164,000 تومان 4,129,880 تومان
33% adidas کفش مردانه آدیداس کد T5117 کفش مردانه آدیداس کد T5117
4,837,000 تومان 3,240,790 تومان
37% adidas پتو کفش مردانه آدیداس پتو کفش مردانه آدیداس
5,885,000 تومان 3,707,550 تومان
19% adidas لگ ورزشی زنانه آدیداس کد T5115 لگ ورزشی زنانه آدیداس کد T5115
1,584,000 تومان 1,283,040 تومان
44% adidas شلوار کیف ورزشی زنانه آدیداس مشکی شلوار کیف ورزشی زنانه آدیداس مشکی
2,483,000 تومان 1,390,480 تومان
27% adidas گرمکن زنانه آدیداس مشکی گرمکن زنانه آدیداس مشکی
4,109,000 تومان 2,999,570 تومان
29% adidas بلوز مچ بند گرمکن ورزشی زنانه آدیداس آبی بلوز مچ بند گرمکن ورزشی زنانه آدیداس آبی
4,238,000 تومان 3,008,980 تومان
46% adidas لباس زنانه آدیداس مشکی لباس زنانه آدیداس مشکی
2,825,000 تومان 1,525,500 تومان
18% adidas تیشرت اسلیم فیت زنانه آدیداس مشکی تیشرت اسلیم فیت زنانه آدیداس مشکی
1,541,000 تومان 1,263,620 تومان
28% adidas بلوز گرمکن ورزشی زنانه آدیداس آبی بلوز گرمکن ورزشی زنانه آدیداس آبی
3,906,000 تومان 2,812,320 تومان
19% adidas کفش مردانه آدیداس آبی کد T5108 کفش مردانه آدیداس آبی کد T5108
3,467,000 تومان 2,808,270 تومان
29% adidas کلاه اسپرت ورزشی زنانه آدیداس نارنجی کلاه اسپرت ورزشی زنانه آدیداس نارنجی
1,648,000 تومان 1,170,080 تومان
38% adidas کفش ورزشی دویدن زنانه آدیداس آبی کد T5105 کفش ورزشی دویدن زنانه آدیداس آبی کد T5105
6,891,000 تومان 4,272,420 تومان
34% adidas بوت مردانه آدیداس کد T5104 بوت مردانه آدیداس کد T5104
5,350,000 تومان 3,531,000 تومان
45% adidas کفش ورزشی دویدن زنانه آدیداس کد T5103 کفش ورزشی دویدن زنانه آدیداس کد T5103
7,234,000 تومان 3,978,700 تومان
36% adidas کفش زنانه آدیداس مشکی کد T5102 کفش زنانه آدیداس مشکی کد T5102
5,350,000 تومان 3,424,000 تومان
32% adidas کفش مردانه آدیداس آبی کد T5100 کفش مردانه آدیداس آبی کد T5100
5,650,000 تومان 3,842,000 تومان
53% adidas کفش اسپرت زنانه آدیداس کد T5093 کفش اسپرت زنانه آدیداس کد T5093
6,763,000 تومان 3,178,610 تومان
19% adidas کفش ورزشی دویدن مردانه آدیداس کد T5089 کفش ورزشی دویدن مردانه آدیداس کد T5089
4,120,000 تومان 3,337,200 تومان
64% adidas شلوار اسکی ورزشی مردانه آدیداس آبی شلوار اسکی ورزشی مردانه آدیداس آبی
11,128,000 تومان 4,006,080 تومان
38% adidas کفش ورزشی بسکتبال مردانه آدیداس کد T5078 کفش ورزشی بسکتبال مردانه آدیداس کد T5078
5,308,000 تومان 3,290,960 تومان
30% adidas شلوار ورزشی پارچه ای مردانه آدیداس مشکی شلوار ورزشی پارچه ای مردانه آدیداس مشکی
5,051,000 تومان 3,535,700 تومان
36% adidas کفش زنانه آدیداس کد T5071 کفش زنانه آدیداس کد T5071
5,350,000 تومان 3,424,000 تومان
32% adidas کفش زنانه آدیداس متالیک کد T5070 کفش زنانه آدیداس متالیک کد T5070
5,436,000 تومان 3,696,480 تومان
39% adidas کفش زنانه آدیداس کد T5069 کفش زنانه آدیداس کد T5069
5,051,000 تومان 3,081,110 تومان
36% adidas کفش زنانه آدیداس نارنجی کفش زنانه آدیداس نارنجی
5,350,000 تومان 3,424,000 تومان
28% adidas کفش مردانه آدیداس کد T5066 کفش مردانه آدیداس کد T5066
4,922,000 تومان 3,543,840 تومان
32% adidas کفش زنانه آدیداس متالیک کد T5065 کفش زنانه آدیداس متالیک کد T5065
5,436,000 تومان 3,696,480 تومان
34% adidas کفش مردانه آدیداس کد T5064 کفش مردانه آدیداس کد T5064
6,677,000 تومان 4,406,820 تومان
39% adidas کفش زنانه آدیداس کد T5063 کفش زنانه آدیداس کد T5063
5,051,000 تومان 3,081,110 تومان
33% adidas کفش زنانه آدیداس مشکی کد T5062 کفش زنانه آدیداس مشکی کد T5062
5,950,000 تومان 3,986,500 تومان
34% adidas کفش زنانه آدیداس کد T5061 کفش زنانه آدیداس کد T5061
5,136,000 تومان 3,389,760 تومان
37% adidas کفش زنانه آدیداس کد T5060 کفش زنانه آدیداس کد T5060
6,378,000 تومان 4,018,140 تومان
37% adidas کفش زنانه آدیداس کد T5058 کفش زنانه آدیداس کد T5058
5,864,000 تومان 3,694,320 تومان
38% adidas کفش زنانه آدیداس مشکی کد T5057 کفش زنانه آدیداس مشکی کد T5057
4,537,000 تومان 2,812,940 تومان
38% adidas کفش زنانه آدیداس آبی کد T5056 کفش زنانه آدیداس آبی کد T5056
4,537,000 تومان 2,812,940 تومان
35% adidas کفش ورزشی دویدن زنانه آدیداس مشکی کد T5055 کفش ورزشی دویدن زنانه آدیداس مشکی کد T5055
7,490,000 تومان 4,868,500 تومان
33% adidas کفش مردانه آدیداس کد T5054 کفش مردانه آدیداس کد T5054
6,164,000 تومان 4,129,880 تومان
37% adidas کفش مردانه آدیداس کد T5053 کفش مردانه آدیداس کد T5053
6,078,000 تومان 3,829,140 تومان
34% adidas کفش مردانه آدیداس کد T5052 کفش مردانه آدیداس کد T5052
5,350,000 تومان 3,531,000 تومان
13% adidas کفش مردانه آدیداس مشکی کد T5050 کفش مردانه آدیداس مشکی کد T5050
2,483,000 تومان 2,160,210 تومان
29% adidas کفش ورزشی دویدن مردانه آدیداس آبی کفش ورزشی دویدن مردانه آدیداس آبی
6,249,000 تومان 4,436,790 تومان
28% adidas کفش ورزشی دویدن سبک مردانه آدیداس کد T5047 کفش ورزشی دویدن سبک مردانه آدیداس کد T5047
4,922,000 تومان 3,543,840 تومان
26% adidas شورت ورزشی زنانه آدیداس کد T5046 شورت ورزشی زنانه آدیداس کد T5046
1,456,000 تومان 1,077,440 تومان
22% adidas شورت ورزشی زنانه آدیداس نارنجی شورت ورزشی زنانه آدیداس نارنجی
1,370,000 تومان 1,068,600 تومان
33% adidas بلوز زنانه آدیداس مشکی بلوز زنانه آدیداس مشکی
3,992,000 تومان 2,674,640 تومان
22% adidas شورت ورزشی زنانه آدیداس کد T5043 شورت ورزشی زنانه آدیداس کد T5043
1,370,000 تومان 1,068,600 تومان
47% adidas شلوار ورزشی زنانه آدیداس نارنجی شلوار ورزشی زنانه آدیداس نارنجی
3,596,000 تومان 1,905,880 تومان

پیشنهادهای ویژه سایر برندها

35% levis کاپشن جین مردانه لیوایز آبی کد T7839 کاپشن جین مردانه لیوایز آبی کد T7839
5,607,000 تومان 3,644,550 تومان
29% ecco بوت مردانه اکو مشکی بوت مردانه اکو مشکی
12,819,000 تومان 9,101,490 تومان
46% ecco بوت چرم مردانه اکو بوت چرم مردانه اکو
9,416,000 تومان 5,084,640 تومان
51% geox کاپشن زنانه جیوکس (جی اوکس) کد T6606 کاپشن زنانه جیوکس (جی اوکس) کد T6606
11,514,000 تومان 5,641,860 تومان
47% columbia کاپشن اسکی ورزشی زنانه کلمبیا سرمه ای کاپشن اسکی ورزشی زنانه کلمبیا سرمه ای
13,268,000 تومان 7,032,040 تومان

آدیداس برند نمادین از آلمان ، برندی به یاد ماندنی ، شگرف انگیز و نا محدود است. رهبر ج ن در صنعت کالا ورزشی هر ورزش کاری را خوشحال می کند و این همانند یک رسم برایش شده است. آدیداس در سال 1949 تاسیس شد. آدلف داسلر هنر و استعدادش را با عشق به ورزش ترکیب کرد و آدیداس را به وجود آورد. این نام از حروف اول اسم ادلف ' آد ' و ' داس' گرفته شده و بدین شکل داستان موفقیت آغاز شد. عشق به ورزش در همه ی محصولات آدیداس به چشم می خورد.اولین موفقیت آدیداس درست کردن کفش فوتبالی میخ دار قابل جدا شدن برای فینال جام ج نی 1954 بود. معجزه ی برن ، معجزه ای برای آدیداس هم بود. از آن زمان به بعد آدیداس به بهترین کیفیت و نوآوری شناخته شد. آدیداس فقط یک شرکت تولیدی کالا ورزشی نیست بلکه شور و شوق ، سبک زندگی ، و عملکرد را با خود به همراه دارد. اولین اولویت آدیداس تمرکز بر روی مشتریان است. لباس ، لوازم ورزشی ، و کفش باید به طور کامل خواسته و آرزو مشتریان را برآورده کنند. که نتیجه ی آن به دست آوردن موفقیت زیاد بود و آدیداس جایگاه مهمی در ج ن ورزش و کالا ورزشی به دست آورد. آدیداس دو خط تولیدی دارد : ، آدیداس اورجینال و آدیداس پرفورمنس. آدیداس پرفورمنس بر روی ساخت لباس ورزشی مختلف تمرکز دارد ، مخصوصا فوتبال ، دو ، بدن سازی و بسکتبال. آدیداس اورجینال به صورت متقاعد کننده ای سبک زندگی جذاب را با روح ورزشی ترکیب می کند.آدیداس اورجینال همیشه به دنبال ایجاد آوردن لباس جدید است. ساخته شده تا با نسل جوان صحبت کند. آدیداس اورجینال با طراحی زیبا از سر تا پا ، دنیای مد را تصاحب کرده است. رنگ زیبای آبی که در لباس زنانه و مردانه به چشم می خورد در تمام شهر ج ن به نمایش درآمده ، آدیداس خالق آن است. آدیداس اورجینال یا آدیداس پرفورمنس : در فروشگاه اینترنتی مکسی می توانید لباس ورزشی یا لباس روزمره انتخاب کنید. همین الان از فروشگاه اینترنتی مکسی ، مکسی خرید کنید. با سفارش آدیداس ، تحویل کالا به شما بدون هزینه خواهد بود. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ی برند آدیداس با پشتیبانی تماس بگیرید.از باشگاه ورزشی گرفته تا خیابان ، میراث آدیداس هر لباسی را که برای پوشیدن به آن نیاز دارید برایتان فراهم می کند. استایل کلاسیک خود را با لباس ، بدلیجات ، و کفش ورزشی اورجینال پرفورمنس حفظ کنید. از کفش ورزشی اولترا بوست و پیور بوست گرفته تا نیم تنه ی ورزشی ، ، سوئیشرت ، و لگ. ست سه تیکه ی ورزشی زنانه زیبایی خاصی به شما زیبایی می بخشد اهمیتی ندارد که شما کجایید یا در حال انجام چه کاری هستید؛ از شورت ورزشی کودکان گرفته تا لباس ورزشکاران حرفه ای ، چه در کلاس ورزش هستید یا به صورت حرفه ای تمرین می کنید ، خاص و زیبا بودن آدیداس ، آن را به برند ایده آلی تبدیل کرده که به شما این حس را می دهد که هنگام ورزش عالی به نظر می رسید. یک لگ ورزشی تمام مشکی به همراه یک جلیقه ی ورزشی انتخاب کنید تا هنگام ورزش شیک به نظر برسید. یا به سوئیشرت آدیداس که مارک آن به درشتی به چشم می خورد و سبکی قدیمی به استایل ورزشی شما می دهد نگاهی بیندازید. همانند یک ورزش کار حرفه ای ، ست ورزشی مردانه ی آدیداس را بپوشید. اما برای شیک به نظر رسیدن شلوار اسپرت و سوئیشرت را انتخاب کنید. چه در لباس مد روزش یا در طراحی مدرن اش آدیداس همیشه تلاش کرده است که خارج از لباس ورزشی هم فعالیت داشته باشد. کفش اسپرت و کفش ورزشی خط دار ، بدون شک یکی از مدل کفش مورد علاقه برای پوشیدن در خیابان است. شما می توانید این کفش اسپرت را در باشگاه هم بپوشید البته اگر با یک کت لی یا لباس تابستانی ست کنید استایل شما را به روز می کند. به یک هودی سایز بزرگ با پوشیدن یک دامن تنگ که تا روی زانو می آید کمی زنانگی ببخشید یا با کفش پاشنه دار برای داشتن ظاهری لوکس ست کنید. مردان می توانند کفش ساق دار با شلوارک ی که تا روی زانو است را در فصل تابستان بپوشند یا شلوار را با یک پیراهن مردانه و یک پلیوربررویش برای فصل سرد تر امتحان کنندبا تجهیزات ورزشی آدیداس پرفورمنس خودتان را بیمه کنیدچه صحبت از استقامت باشد ، یا کنترل دما و راحتی ، لوازم و تجهیزات ورزشی آدیداس پرفورمنس در همه ی این موارد عملکرد فوق العاده ای داشته است.از فوتبال گرفته تا بسکتبال ، کوه نوردی ، دوچرخه سواری و بدن سازی ، لوازم ورزشی آدیداس به گونه ای طراحی شده است که عملکرد را از طریق جدید ترین تکنولوژی که با ویژگی خاص ترکیب شده است بهبود بخشیده است. تا شما را به خواسته تان برساند. لباس سبک وزن و منفذ دار بخرید و لوازم تان را با ساک ورزشی که در جدید ترین کلکسیون آدیداس ارائه شده است ، جا به جا کنیدبا لوازم ورزشی آدیداس پرفورمنس بهترین عملکرد را داشته باشیدلوازم ورزشی آدیداس پرفورمنس ، با نوآوری و زیبایی منحصر به فرد ورزشی مخلوط شده است که آدیداس به آن شناخته شده می باشد. رنگ تو چشم و طرح روشن به هر لباس زندگی بخشیده است در حالی که رنگ خنثی پایه هم ارائه داده که با هر استایلی قابل ست شدن است. شلوار ورزشی کشدار را با کتونی ورزشی لژدار از این سری از لباس ورزشی آدیداس پرفورمنس انتخاب کنید. لباس که هم می تواند به شما ظاهر غیر رسمی و اسپرت ببخشد و هم شما را یک بازیکن حرفه ای نشان دهد.