فیلتر محصولات
فیلتر ها
اعمال فیلتر
فیلتر محصولات
54% ted baker لباس زنانه تدبیکر مشکی لباس زنانه تدبیکر مشکی
18,582,320 تومان 8,701,470 تومان
52% ted baker کتانی مردانه تدبیکر سرمه ای کتانی مردانه تدبیکر سرمه ای
7,030,500 تومان 3,392,080 تومان
49% ted baker پیراهن مردانه تدبیکر آبی روشن پیراهن مردانه تدبیکر آبی روشن
6,268,590 تومان 3,220,950 تومان
49% ted baker پیراهن مردانه تدبیکر سرمه ای پیراهن مردانه تدبیکر سرمه ای
6,268,590 تومان 3,220,950 تومان
49% ted baker پولوشرت مردانه تدبیکر قهوه ای پولوشرت مردانه تدبیکر قهوه ای
6,513,840 تومان 3,368,100 تومان
49% ted baker پولوشرت مردانه تدبیکر طوسی خاکستری پولوشرت مردانه تدبیکر طوسی خاکستری
6,513,840 تومان 3,368,100 تومان
49% ted baker لباس زنانه تدبیکر چند رنگ لباس زنانه تدبیکر چند رنگ
15,043,090 تومان 7,816,390 تومان
49% ted baker پیراهن مردانه تدبیکر سرمه ای پیراهن مردانه تدبیکر سرمه ای
6,341,620 تومان 3,293,980 تومان
49% ted baker پیراهن بارانی مردانه تدبیکر آبی پیراهن بارانی مردانه تدبیکر آبی
6,341,620 تومان 3,293,980 تومان
48% ted baker کفش پاشنه بلند چرم زنانه تدبیکر مشکی کفش پاشنه بلند چرم زنانه تدبیکر مشکی
9,291,160 تومان 4,866,850 تومان
48% ted baker بوت چرم زنانه تدبیکر مشکی بوت چرم زنانه تدبیکر مشکی
13,174,830 تومان 6,981,450 تومان
48% ted baker پیراهن مردانه تدبیکر سفید پیراهن مردانه تدبیکر سفید
5,875,100 تومان 3,072,710 تومان
48% ted baker پولوشرت مردانه تدبیکر طوسی خاکستری پولوشرت مردانه تدبیکر طوسی خاکستری
4,866,850 تومان 2,557,140 تومان
48% ted baker کفش اسپرت زنانه تدبیکر نقره ای کفش اسپرت زنانه تدبیکر نقره ای
9,291,160 تومان 4,866,850 تومان
48% ted baker کفش اسپرت زنانه تدبیکر بژ کفش اسپرت زنانه تدبیکر بژ
8,234,950 تومان 4,351,280 تومان
48% ted baker کفش اسپرت زنانه تدبیکر طوسی خاکستری کفش اسپرت زنانه تدبیکر طوسی خاکستری
8,234,950 تومان 4,351,280 تومان
47% ted baker تیشرت مردانه تدبیکر چند رنگ تیشرت مردانه تدبیکر چند رنگ
4,400,330 تومان 2,335,870 تومان
47% ted baker بوت زنانه تدبیکر چند رنگ بوت زنانه تدبیکر چند رنگ
12,487,040 تومان 6,686,060 تومان
47% ted baker بوت جیر زنانه تدبیکر مشکی بوت جیر زنانه تدبیکر مشکی
11,405,760 تومان 6,096,370 تومان
47% ted baker بوت کفش پاشنه بلند جیر زنانه تدبیکر نارنجی بوت کفش پاشنه بلند جیر زنانه تدبیکر نارنجی
11,405,760 تومان 6,096,370 تومان
47% ted baker بوت چرم زنانه تدبیکر مشکی بوت چرم زنانه تدبیکر مشکی
11,405,760 تومان 6,096,370 تومان
47% ted baker شلوار جین مردانه راحت تدبیکر آبی شلوار جین مردانه راحت تدبیکر آبی
7,546,070 تومان 4,055,890 تومان
47% ted baker کفش اسپرت چرم زنانه تدبیکر طلایی کفش اسپرت چرم زنانه تدبیکر طلایی
7,177,650 تومان 3,834,620 تومان
47% ted baker اورکت مردانه تدبیکر سرمه ای تیره اورکت مردانه تدبیکر سرمه ای تیره
11,124,000 تومان 5,925,000 تومان
46% ted baker شلوار پلیسه مردانه تدبیکر سرمه ای شلوار پلیسه مردانه تدبیکر سرمه ای
7,620,190 تومان 4,130,010 تومان
46% ted baker شلوار اسلیم فیت مردانه تدبیکر سرمه ای شلوار اسلیم فیت مردانه تدبیکر سرمه ای
6,981,450 تومان 3,834,620 تومان
46% ted baker شلوار اسلیم فیت مردانه تدبیکر طوسی خاکستری شلوار اسلیم فیت مردانه تدبیکر طوسی خاکستری
6,907,330 تومان 3,761,590 تومان
46% ted baker تیشرت زنانه تدبیکر صورتی تیشرت زنانه تدبیکر صورتی
3,982,860 تومان 2,163,650 تومان
46% ted baker پیراهن مردانه تدبیکر سفید پیراهن مردانه تدبیکر سفید
6,907,330 تومان 3,761,590 تومان
44% ted baker مردانه تدبیکر بژ مردانه تدبیکر بژ
8,824,640 تومان 4,990,020 تومان
44% ted baker دامن زنانه تدبیکر مشکی دامن زنانه تدبیکر مشکی
15,338,480 تومان 8,701,470 تومان
44% ted baker بلوز چرم زنانه تدبیکر مشکی بلوز چرم زنانه تدبیکر مشکی
15,338,480 تومان 8,701,470 تومان
44% ted baker لباس زنانه تدبیکر آبی لباس زنانه تدبیکر آبی
17,526,110 تومان 9,954,970 تومان
43% ted baker تیشرت مردانه تدبیکر سرمه ای تیره تیشرت مردانه تدبیکر سرمه ای تیره
4,474,450 تومان 2,557,140 تومان
43% ted baker شورت چرم زنانه تدبیکر مشکی شورت چرم زنانه تدبیکر مشکی
10,840,050 تومان 6,268,590 تومان
43% ted baker دامن پلیسه زنانه تدبیکر سرمه ای دامن پلیسه زنانه تدبیکر سرمه ای
11,970,380 تومان 6,858,280 تومان
43% ted baker دامن زنانه تدبیکر صورتی دامن زنانه تدبیکر صورتی
11,970,380 تومان 6,858,280 تومان
43% ted baker دامن زنانه تدبیکر مشکی دامن زنانه تدبیکر مشکی
11,872,280 تومان 6,858,280 تومان
43% ted baker پولوشرت مردانه تدبیکر سرمه ای پولوشرت مردانه تدبیکر سرمه ای
4,966,040 تومان 2,851,440 تومان
43% ted baker لباس زنانه تدبیکر بنفش لباس زنانه تدبیکر بنفش
13,863,710 تومان 7,964,630 تومان
43% ted baker کفش اسپرت جیر مردانه تدبیکر قرمز کفش اسپرت جیر مردانه تدبیکر قرمز
8,407,170 تومان 4,866,850 تومان
43% ted baker تدبیکر نارنجی تدبیکر نارنجی
10,840,050 تومان 6,268,590 تومان
42% ted baker بلوز زنانه تدبیکر سبز بلوز زنانه تدبیکر سبز
8,554,320 تومان 5,015,090 تومان
42% ted baker بلوز زنانه تدبیکر طوسی خاکستری بلوز زنانه تدبیکر طوسی خاکستری
8,554,320 تومان 5,015,090 تومان
42% ted baker بلوز زنانه تدبیکر طوسی خاکستری بلوز زنانه تدبیکر طوسی خاکستری
7,816,390 تومان 4,572,550 تومان
42% ted baker دامن کوتاه زنانه تدبیکر مشکی دامن کوتاه زنانه تدبیکر مشکی
10,127,190 تومان 5,899,080 تومان
42% ted baker شلوار جین زنانه تدبیکر سفید شلوار جین زنانه تدبیکر سفید
8,554,320 تومان 5,015,090 تومان
42% ted baker دامن کوتاه زنانه تدبیکر مشکی دامن کوتاه زنانه تدبیکر مشکی
10,865,120 تومان 6,341,620 تومان
42% ted baker بلوز زنانه تدبیکر مشکی بلوز زنانه تدبیکر مشکی
8,554,320 تومان 5,015,090 تومان
42% ted baker لباس چرم زنانه تدبیکر مشکی لباس چرم زنانه تدبیکر مشکی
27,898,550 تومان 16,443,740 تومان
41% ted baker پیراهن مردانه تدبیکر سرمه ای پیراهن مردانه تدبیکر سرمه ای
7,054,480 تومان 4,204,130 تومان
41% ted baker دامن کوتاه جین زنانه تدبیکر طوسی خاکستری دامن کوتاه جین زنانه تدبیکر طوسی خاکستری
7,841,460 تومان 4,645,580 تومان
41% ted baker بلوز زنانه تدبیکر مشکی بلوز زنانه تدبیکر مشکی
7,473,040 تومان 4,424,310 تومان
41% ted baker بلوز زنانه تدبیکر سفید بلوز زنانه تدبیکر سفید
6,809,230 تومان 4,055,890 تومان
41% ted baker لباس چرم زنانه تدبیکر قهوه ای لباس چرم زنانه تدبیکر قهوه ای
25,292,360 تومان 14,968,970 تومان
41% ted baker لباس زنانه تدبیکر مشکی لباس زنانه تدبیکر مشکی
14,428,330 تومان 8,628,440 تومان
40% ted baker شورت مردانه تدبیکر سرمه ای شورت مردانه تدبیکر سرمه ای
5,899,080 تومان 3,540,320 تومان
40% ted baker کفش راحت تخت مردانه تدبیکر سرمه ای کفش راحت تخت مردانه تدبیکر سرمه ای
6,282,760 تومان 3,824,810 تومان
40% ted baker پیراهن مردانه تدبیکر بنفش پیراهن مردانه تدبیکر بنفش
6,513,840 تومان 3,957,790 تومان
40% ted baker لباس زنانه تدبیکر قهوه ای لباس زنانه تدبیکر قهوه ای
14,010,860 تومان 8,407,170 تومان
40% ted baker لباس ماکسی زنانه تدبیکر بنفش لباس ماکسی زنانه تدبیکر بنفش
13,150,850 تومان 7,890,510 تومان
40% ted baker لباس زنانه تدبیکر مشکی لباس زنانه تدبیکر مشکی
12,118,620 تومان 7,300,820 تومان
40% ted baker لباس جین زنانه تدبیکر طوسی خاکستری لباس جین زنانه تدبیکر طوسی خاکستری
10,963,220 تومان 6,637,010 تومان
39% ted baker پیراهن مردانه تدبیکر سفید پیراهن مردانه تدبیکر سفید
6,784,160 تومان 4,179,060 تومان

برند تد بیکر به صورت خارق العاده ای عالی و بی نقص است. طناز و در عین حال تمیز و شیک. برند در لندن به وجود آمد  و از سال 1988 لباس خود را طراحی می کند با شعار 'نه به طراحی معمولی ' تد بیکر روش خاص خود را برای به شناخته شدن در میان شلوغی پیدا کرده است. تد بیکر- پوشاک کلاسیک اما مدرن و جوان بریتانیاییتد بیکر با حفظ اعتبار سعی در افزایش محبوبیت خود دارد. پارچه گران قیمیت و متنوع-  لباس ساتن نرم و براق ، پلیور کشمیری ، پیراهن پشمی و تیشرت نخی به شما  تضمین  می دهد که  با کیفیت ترین لباس را به تن دارید. نام تجاری خاص نیز یک علامت تجاری برای برند تد بیکر است. بدلیجات بامزه فلزی همانند دستبند و گردنبند کلکسیون زنانه ی تد بیکر را با زیبایی خود تزئین کرده است و علاوه بر تزئینی بودند ، کاربردی هم می باشد      با طراحی پیچیده و سنتی در تد بیکرلباس تد بیکر معمولا به وسیله ی طرح چشمگیر و شاخصی که دارد قابل شناسایی است.تد بیکر معمولا لباس ی با نقش مکرر و با ترکیب رنگی روشن و سیر تولید می کند پیراهن گل دار تد بیکر را برای مراسم مهم انتخاب کنید. پیراهن مکسی ابریشمی همیشه مد است. فقط هر سری بدلیجات جدید بیندازید تا ظاهرتان به روز شود. توجه به جزئیات ، طراحی خیره کننده ، برش بدون نقص و ساختار زیبا کلید اصلی موفقیت بسیاری از طراحی تد بیکر می باشند. برند تد بیکر برندی است که واقعا به این جزئیات اهمیت می دهد..    طراحی جدید لباس زنانه ی تد بیکر شامل مجموعه ای از کفش ، کفش .لباس می باشد. از زمان شروع با کار به عنوای یک تولیدی پیراهن در سال 1987 تد بیکر در تولید لباس مردانه و زنانه در تمام سبک تکامل یافته است. تمرکز زیاد برند بر روی استایل و کیفیت به همراه توجه بر روی جزئیات که درکلکسیون زنانه ی تد بیکر مشاهدی می شود ، این برند را به یک موفقیت ج نی رسانده است. با ترکیب  طراحی مختلف و استایل ، لباس تد بیکر برای زنان هم در بخش لباس غیر رسمی و هم لباس رسمی عالی عمل کرده است.به راحتی می توانید لباس مورد علاقه یتان را از پیراهن زنانه گرفته تا شلوار در فروشگاه اینترنتی مکسی انتخاب کنید    سر تا پا شیک ، با لباس مد روز تد بیکربا پیراهن گلدار زنانه ظاهری شیک بسازید. با انتخاب پیراهن آستین دار می توانید این پیراهن فوق العاده را با شلوارک یا دامن بلند که تا پایین زانو هستند ست کنید. طراحی گلدار در کلکسون پیراهن زنانه مرتبا تکرار می شود. پیراهن کوتاه و بلند را می توان با کفش کتانی برای ظاهری شیک و غیر رسمی و یا با کفش کلاسیک پاشنه دار تد بیکر برای رسمی به نطر رسیدن به تن کرد. پیراهن سایز بزرگ با تن خور جذب در طرح رنگی و گلدار عرضه شده است و ترکیب آن با کفش پاشنه دار عالی می  شود. کلکسیون تد بیکر برای خانم هم چنین شامل دامن پلیسه ، پیراهن تابستانی ساده و لباس مجلسی در رنگ و طرح مختلف می باشد. ظاهر خود را با مجموعه ی لباس زنانه ی تد بیکر که در طراحی مختلف در فروشگاه اینترنتی مکسی موجود است بسازید و آن را با کیف رنگی یا سیاه و سفید کلاسیک کامل کنید.     کلکسیون مردانه ی تد بیکر هم برای شما لبتس متنوعی ارائه کرده است. این مجموعه شامل لباس ی می باشد که هر مردی برای پر کردن کمدش به صورت شیک و امروزی به آن نیاز دارد. تد بیکر برایتان همه نوع لباس از رسمی گرفته تا لباس خانه ، کیف ، کفش ، دست کش ، و کلاه فراهم آورده است. این برند فعالیت خود را به عنوان یک تولیدی پبراهن مردانه در سال 1987 آغلز کرد و به سرعت به موفقیت ج نی رسید. امروزه تد بیکر  لباس مد روز برای زنان و مردان تولید می کند. کلکسیون مردانه ی تد بیکر تمام چیزی را که مردان خوش لباس برای داشتن استایل شیک  چه در اتاق هیئت رئیسه یا حتی یک دورهمی دوستانه به آن نیاز دارند عرضه کرده است . از کلکسیون مردانه ی تد بیکر برای ظاهر رسمی یا لباس خانه استفاده کنید تا شیکی و راحتی را با هم داشته باشید