فیلتر محصولات
فیلتر ها
اعمال فیلتر
فیلتر محصولات
53% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی صورتی مدل ride iso 2 کفش ورزشی زنانه ساکونی صورتی مدل ride iso 2
13,481,120 تومان 6,442,990 تومان
49% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی آبی مدل koa tr کفش ورزشی زنانه ساکونی آبی مدل koa tr
13,747,080 تومان 7,042,490 تومان
40% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی مشکی مدل endorphin shift کفش ورزشی زنانه ساکونی مشکی مدل endorphin shift
15,494,350 تومان 9,366,370 تومان
39% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی آبی مدل guide 14 کفش ورزشی زنانه ساکونی آبی مدل guide 14
15,064,890 تومان 9,323,860 تومان
39% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی سبز مدل ride 14 کفش ورزشی زنانه ساکونی سبز مدل ride 14
15,064,890 تومان 9,323,860 تومان
38% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی نارنجی مدل xodus ultra کفش ورزشی زنانه ساکونی نارنجی مدل xodus ultra
21,732,420 تومان 13,486,570 تومان
38% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی سبز مدل xodus ultra کفش ورزشی زنانه ساکونی سبز مدل xodus ultra
21,732,420 تومان 13,486,570 تومان
38% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی سبز مدل ride 15 کفش ورزشی زنانه ساکونی سبز مدل ride 15
19,746,440 تومان 12,310,460 تومان
37% saucony کفش اسپرت مردانه ساکونی آبی مدل shadow کفش اسپرت مردانه ساکونی آبی مدل shadow
13,992,300 تومان 8,842,050 تومان
37% saucony کفش اسپرت مردانه ساکونی سفید بژ مدل shadow original کفش اسپرت مردانه ساکونی سفید بژ مدل shadow original
13,992,300 تومان 8,842,050 تومان
37% saucony جوراب ورزشی زنانه سفید برند sof sole مدل مدل 3228 جوراب ورزشی زنانه سفید برند sof sole مدل مدل 3228
14,670,310 تومان 9,314,050 تومان
37% saucony کفش ورزشی بچگانه ساکونی سبز مدل kinvara 12 کفش ورزشی بچگانه ساکونی سبز مدل kinvara 12
7,907,950 تومان 5,010,730 تومان
37% saucony کفش ورزشی بچگانه ساکونی آبی مدل kinvara 12 کفش ورزشی بچگانه ساکونی آبی مدل kinvara 12
7,907,950 تومان 5,010,730 تومان
37% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی طلایی مدل tempus کفش ورزشی زنانه ساکونی طلایی مدل tempus
24,285,200 تومان 15,327,580 تومان
37% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی سبز مدل tempus کفش ورزشی زنانه ساکونی سبز مدل tempus
24,285,200 تومان 15,327,580 تومان
37% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی نارنجی مدل guide 15 کفش ورزشی زنانه ساکونی نارنجی مدل guide 15
15,689,460 تومان 9,901,560 تومان
37% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی سبز مدل guide 15 کفش ورزشی زنانه ساکونی سبز مدل guide 15
15,689,460 تومان 9,901,560 تومان
37% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی صورتی مدل endorphin pro کفش ورزشی زنانه ساکونی صورتی مدل endorphin pro
22,165,150 تومان 14,046,830 تومان
37% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی طلایی مدل endorphin pro 2 کفش ورزشی زنانه ساکونی طلایی مدل endorphin pro 2
22,165,150 تومان 14,046,830 تومان
37% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی طلایی مدل guide 15 کفش ورزشی زنانه ساکونی طلایی مدل guide 15
15,689,460 تومان 9,901,560 تومان
37% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی سبز مدل kinvara 13 کفش ورزشی زنانه ساکونی سبز مدل kinvara 13
15,191,330 تومان 9,654,130 تومان
37% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی زرد مدل endorphin shift 2 کفش ورزشی زنانه ساکونی زرد مدل endorphin shift 2
15,689,460 تومان 9,901,560 تومان
37% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی سبز مدل canyon tr2 کفش ورزشی زنانه ساکونی سبز مدل canyon tr2
14,636,520 تومان 9,281,350 تومان
37% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی صورتی مدل endorphin shift 2 کفش ورزشی زنانه ساکونی صورتی مدل endorphin shift 2
15,689,460 تومان 9,901,560 تومان
37% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی قرمز مدل ride 14 کفش ورزشی زنانه ساکونی قرمز مدل ride 14
15,158,630 تومان 9,551,670 تومان
37% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی زرد مدل kinvara 12 کفش ورزشی زنانه ساکونی زرد مدل kinvara 12
14,636,520 تومان 9,281,350 تومان
35% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی زرد مدل peregrine 12 st کفش ورزشی زنانه ساکونی زرد مدل peregrine 12 st
15,896,560 تومان 10,447,650 تومان
35% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی زرد مدل ride 15 کفش ورزشی زنانه ساکونی زرد مدل ride 15
15,840,970 تومان 10,324,480 تومان
35% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی مشکی مدل ride 15 کفش ورزشی زنانه ساکونی مشکی مدل ride 15
15,840,970 تومان 10,324,480 تومان
35% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی قرمز مدل ride 15 کفش ورزشی زنانه ساکونی قرمز مدل ride 15
15,840,970 تومان 10,324,480 تومان
35% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی سبز مدل triumph 19 کفش ورزشی زنانه ساکونی سبز مدل triumph 19
17,522,840 تومان 11,525,660 تومان
35% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی مشکی مدل endorphin shift 2 کفش ورزشی زنانه ساکونی مشکی مدل endorphin shift 2
15,840,970 تومان 10,324,480 تومان
35% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی سفید مدل endorphin shift 2 کفش ورزشی زنانه ساکونی سفید مدل endorphin shift 2
15,840,970 تومان 10,324,480 تومان
34% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی سفید مشکی مدل guide 15 2023 کفش ورزشی زنانه ساکونی سفید مشکی مدل guide 15 2023
16,280,240 تومان 10,801,900 تومان
34% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی سبز مدل endorphin pro 2 کفش ورزشی زنانه ساکونی سبز مدل endorphin pro 2
22,523,760 تومان 15,086,690 تومان
34% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی آبی مدل endorphin pro 2 کفش ورزشی زنانه ساکونی آبی مدل endorphin pro 2
22,523,760 تومان 15,086,690 تومان
34% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی مشکی مدل axon 2 کفش ورزشی زنانه ساکونی مشکی مدل axon 2
13,777,600 تومان 9,196,330 تومان
34% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی آبی مدل ride 14 runshield کفش ورزشی زنانه ساکونی آبی مدل ride 14 runshield
16,503,690 تومان 11,009,000 تومان
34% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی صورتی مدل ride 14 کفش ورزشی زنانه ساکونی صورتی مدل ride 14
15,404,970 تومان 10,275,430 تومان
33% saucony کفش ورزشی بچگانه ساکونی صورتی مدل ride 14 کفش ورزشی بچگانه ساکونی صورتی مدل ride 14
8,422,430 تومان 5,650,560 تومان
33% saucony کفش ورزشی بچگانه ساکونی سبز مدل ride 14 کفش ورزشی بچگانه ساکونی سبز مدل ride 14
8,422,430 تومان 5,650,560 تومان
33% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی سبز مدل endorphin speed 2 کفش ورزشی زنانه ساکونی سبز مدل endorphin speed 2
18,745,820 تومان 12,657,080 تومان
32% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی نارنجی مدل endorphin pro 2 کفش ورزشی زنانه ساکونی نارنجی مدل endorphin pro 2
23,746,740 تومان 16,218,110 تومان
32% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی صورتی مدل triumph 19 کفش ورزشی زنانه ساکونی صورتی مدل triumph 19
17,727,760 تومان 12,140,420 تومان
30% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی سفید مدل endorphin pro 2 کفش ورزشی زنانه ساکونی سفید مدل endorphin pro 2
22,844,220 تومان 16,091,670 تومان
30% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی سبز مدل omni 20 کفش ورزشی زنانه ساکونی سبز مدل omni 20
16,191,950 تومان 11,357,800 تومان
30% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی نارنجی مدل triumph 19 کفش ورزشی زنانه ساکونی نارنجی مدل triumph 19
17,843,300 تومان 12,530,640 تومان
30% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی مشکی مدل triumph 19 کفش ورزشی زنانه ساکونی مشکی مدل triumph 19
17,843,300 تومان 12,530,640 تومان
30% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی آبی مدل omni 20 کفش ورزشی زنانه ساکونی آبی مدل omni 20
16,191,950 تومان 11,357,800 تومان
29% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی نارنجی مدل endorphin کفش ورزشی زنانه ساکونی نارنجی مدل endorphin
19,066,280 تومان 13,660,970 تومان
29% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی سفید مدل endorphin speed 2 کفش ورزشی زنانه ساکونی سفید مدل endorphin speed 2
19,066,280 تومان 13,660,970 تومان
29% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی طوسی خاکستری مدل xodus 11 کفش ورزشی زنانه ساکونی طوسی خاکستری مدل xodus 11
17,392,040 تومان 12,467,420 تومان
23% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی آبی مدل endorphin mid کفش ورزشی زنانه ساکونی آبی مدل endorphin mid
21,679,010 تومان 16,786,000 تومان
23% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی طلایی مدل triumph 20 کفش ورزشی زنانه ساکونی طلایی مدل triumph 20
19,421,620 تومان 15,123,750 تومان
23% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی آبی مدل triumph 20 کفش ورزشی زنانه ساکونی آبی مدل triumph 20
19,421,620 تومان 15,123,750 تومان
21% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی طلایی مدل peregrine 12 کفش ورزشی زنانه ساکونی طلایی مدل peregrine 12
16,657,380 تومان 13,205,350 تومان
21% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی قرمز مدل peregrine 12 کفش ورزشی زنانه ساکونی قرمز مدل peregrine 12
16,657,380 تومان 13,205,350 تومان
21% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی آبی مدل ride 15 کفش ورزشی زنانه ساکونی آبی مدل ride 15
16,657,380 تومان 13,205,350 تومان
20% saucony کفش ورزشی زنانه ساکونی صورتی مدل endorphin edge کفش ورزشی زنانه ساکونی صورتی مدل endorphin edge
24,674,330 تومان 19,979,700 تومان

ساکونی یک برند آمریکایی است که کفش ورزشی و لباس ورزشی تولید می کند. این برند در سال 1898 تأسیس شد. محصول اصلی این شرکت کفش پیاده روی است که سبکی و راحتی منحصر به فردی دارند. محصولات دیگر این شرکت شامل کیف و کلاه است. در سال 1963 شرکت مادر این برند کفش ی را تولید کرد که برای اولین بار توسط فضانوردان آمریکایی پوشیده شدند. کیفیت و کارایی این کفش در نوع خود بی نظیر است. فروشگاه اینترنتی مکسی مجموعه بی نظیری از کفش ساکونی را برای فروش گذاشته است و شما می توانید کفش پیاده روی مورد علاقه خود را بصورت آنلاین از این فروشگاه خریداری کنید. تاریخ تأسیس برند آمریکایی ساکونی به سال 1898 بر می گردد. این برند بخاطر کفش ورزشی خود شهرت ج نی پیدا کرد. طراحان این شرکت تخصص خاصی در طراحی کفش پیاده روی دارند و از جدیدترین فناوری برای تولید این کفش استفاده می کنند. این کفش در طرح و رنگ متنوعی موجود هستند. ساکونی یک برند آمریکایی است که کفش ورزشی باکیفیت و عالی را تولید می کند. این کفش دارای بافت سبکی هستند و راحتی بی سابقه ای را در پیاده روی به شما هدیه می دهند. این کفش از موادی با قابلیت تنفس ساخته شده اند. محصولات دیگر این برند شامل تاپ و ساق پوش ورزشی است. تاپ آستین دار این برند از ترکیب پولیستر و اسپاندکس ساخته شده اند. فروشگاه اینترنتی مکسی مجموعه منحصر به فردی از محصولات ساکونی را برای فروش گذاشته است.