فیلتر محصولات
فیلتر ها
اعمال فیلتر
فیلتر محصولات
35% regatta کاپشن گرمکن مردانه رگاتا خاکی کاپشن گرمکن مردانه رگاتا خاکی
5,487,000 تومان 3,566,550 تومان
43% regatta کاپشن ورزشی زنانه رگاتا آبی کاپشن ورزشی زنانه رگاتا آبی
6,670,000 تومان 3,801,900 تومان
43% regatta کاپشن ورزشی زنانه رگاتا کد T5168 کاپشن ورزشی زنانه رگاتا کد T5168
6,670,000 تومان 3,801,900 تومان
29% regatta کاپشن ورزشی مردانه رگاتا مشکی کاپشن ورزشی مردانه رگاتا مشکی
5,795,000 تومان 4,114,450 تومان
40% regatta کاپشن ورزشی طبیعت گردی مردانه رگاتا خاکی کاپشن ورزشی طبیعت گردی مردانه رگاتا خاکی
6,504,000 تومان 3,902,400 تومان
27% regatta پولیور ورزشی طبیعت گردی زنانه رگاتا سرمه ای پولیور ورزشی طبیعت گردی زنانه رگاتا سرمه ای
3,002,000 تومان 2,191,460 تومان
35% regatta لباس جذب ورزشی زنانه رگاتا لباس جذب ورزشی زنانه رگاتا
2,768,000 تومان 1,799,200 تومان
35% regatta کاپشن ورزشی مردانه رگاتا سرمه ای آبی کاپشن ورزشی مردانه رگاتا سرمه ای آبی
6,670,000 تومان 4,335,500 تومان
29% regatta بلوز مردانه رگاتا بلوز مردانه رگاتا
2,860,000 تومان 2,030,600 تومان
40% regatta بلوز آستین بلند زنانه رگاتا سرمه ای بلوز آستین بلند زنانه رگاتا سرمه ای
3,929,000 تومان 2,357,400 تومان
19% regatta کاپشن ورزشی مردانه رگاتا کد T9572 کاپشن ورزشی مردانه رگاتا کد T9572
5,272,000 تومان 4,270,320 تومان
34% regatta کاپشن ورزشی مردانه رگاتا جین کاپشن ورزشی مردانه رگاتا جین
6,118,000 تومان 4,037,880 تومان
20% regatta مردانه رگاتا خاکی مردانه رگاتا خاکی
8,464,000 تومان 6,771,200 تومان
45% regatta کاپشن ورزشی طبیعت گردی مردانه رگاتا کد T3261 کاپشن ورزشی طبیعت گردی مردانه رگاتا کد T3261
6,362,000 تومان 3,499,100 تومان
56% regatta کاپشن ورزشی زنانه رگاتا کد T2254 کاپشن ورزشی زنانه رگاتا کد T2254
13,150,000 تومان 5,786,000 تومان
17% regatta بچگانه رگاتا آبی بچگانه رگاتا آبی
5,097,000 تومان 4,230,510 تومان
50% regatta کاپشن ورزشی ضدآب (واترپروف) زنانه رگاتا آبی کاپشن ورزشی ضدآب (واترپروف) زنانه رگاتا آبی
7,094,000 تومان 3,547,000 تومان
26% regatta گرمکن ورزشی مردانه رگاتا گرمکن ورزشی مردانه رگاتا
3,588,000 تومان 2,655,120 تومان
11% regatta کاپشن گرمکن ورزشی زنانه رگاتا مشکی کاپشن گرمکن ورزشی زنانه رگاتا مشکی
4,186,000 تومان 3,725,540 تومان
12% regatta کاپشن ورزشی زنانه رگاتا کاپشن ورزشی زنانه رگاتا
4,794,000 تومان 4,218,720 تومان
13% regatta کاپشن ورزشی بلند زنانه رگاتا نئونی کاپشن ورزشی بلند زنانه رگاتا نئونی
6,008,000 تومان 5,226,960 تومان
12% regatta کاپشن ورزشی زنانه رگاتا سرمه ای کاپشن ورزشی زنانه رگاتا سرمه ای
4,794,000 تومان 4,218,720 تومان
33% regatta کاپشن ورزشی زنانه رگاتا مشکی کاپشن ورزشی زنانه رگاتا مشکی
5,014,000 تومان 3,359,380 تومان
30% regatta بلوز گرمکن ورزشی زنانه رگاتا montes 2019 بلوز گرمکن ورزشی زنانه رگاتا montes 2019
2,576,000 تومان 1,803,200 تومان
57% regatta شلوار ورزشی زنانه رگاتا آبی mountain trouser regular شلوار ورزشی زنانه رگاتا آبی mountain trouser regular
4,922,000 تومان 2,116,460 تومان
45% regatta کفش پیاده روی بچگانه رگاتا آبی samaris mid 2020 کفش پیاده روی بچگانه رگاتا آبی samaris mid 2020
4,692,000 تومان 2,580,600 تومان
14% regatta بلوز تیشرت گرمکن ورزشی بچگانه رگاتا مشکی loco بلوز تیشرت گرمکن ورزشی بچگانه رگاتا مشکی loco
1,702,000 تومان 1,463,720 تومان
30% regatta هودی سویشرت کاپشن بچگانه رگاتا 2020 هودی سویشرت کاپشن بچگانه رگاتا 2020
2,703,000 تومان 1,892,100 تومان
30% regatta هودی سویشرت کاپشن بچگانه رگاتا آبی 2020 هودی سویشرت کاپشن بچگانه رگاتا آبی 2020
2,703,000 تومان 1,892,100 تومان
30% regatta هودی سویشرت کاپشن بچگانه رگاتا آبی 2020 هودی سویشرت کاپشن بچگانه رگاتا آبی 2020
2,703,000 تومان 1,892,100 تومان
30% regatta هودی سویشرت کاپشن بچگانه رگاتا 2020 هودی سویشرت کاپشن بچگانه رگاتا 2020
2,703,000 تومان 1,892,100 تومان
32% regatta کاپشن بچگانه رگاتا آبی kielder iv hybrid 2020 کاپشن بچگانه رگاتا آبی kielder iv hybrid 2020
3,312,000 تومان 2,252,160 تومان
32% regatta کاپشن بچگانه رگاتا آبی kielder iv hybrid 2020 کاپشن بچگانه رگاتا آبی kielder iv hybrid 2020
3,312,000 تومان 2,252,160 تومان
23% regatta بلوز بافتنی گرمکن بچگانه رگاتا loco 2020 بلوز بافتنی گرمکن بچگانه رگاتا loco 2020
1,804,000 تومان 1,389,080 تومان
23% regatta گرمکن بچگانه رگاتا آبی loco 2020 گرمکن بچگانه رگاتا آبی loco 2020
1,804,000 تومان 1,389,080 تومان
23% regatta گرمکن بچگانه رگاتا طوسی خاکستری loco 2020 گرمکن بچگانه رگاتا طوسی خاکستری loco 2020
1,804,000 تومان 1,389,080 تومان
25% regatta تیشرت ورزشی بچگانه رگاتا آبی takson ii t- 2020 تیشرت ورزشی بچگانه رگاتا آبی takson ii t- 2020
1,288,000 تومان 966,000 تومان
20% regatta تیشرت بچگانه رگاتا آبی takson ii t- 2020 تیشرت بچگانه رگاتا آبی takson ii t- 2020
1,196,000 تومان 956,800 تومان
23% regatta صندل مردانه رگاتا marine web 2020 صندل مردانه رگاتا marine web 2020
5,359,000 تومان 4,126,430 تومان
23% regatta صندل مردانه رگاتا طوسی خاکستری holcombe vent 2020 صندل مردانه رگاتا طوسی خاکستری holcombe vent 2020
5,359,000 تومان 4,126,430 تومان
23% regatta صندل مردانه رگاتا مشکی westshore ii 2020 صندل مردانه رگاتا مشکی westshore ii 2020
5,359,000 تومان 4,126,430 تومان
23% regatta صندل مردانه رگاتا طوسی خاکستری westshore ii 2020 صندل مردانه رگاتا طوسی خاکستری westshore ii 2020
5,359,000 تومان 4,126,430 تومان
31% regatta صندل مردانه رگاتا مشکی samaris crosstrek 2020 صندل مردانه رگاتا مشکی samaris crosstrek 2020
5,198,000 تومان 3,586,620 تومان
31% regatta صندل مردانه رگاتا طوسی خاکستری samaris crosstrek 2020 صندل مردانه رگاتا طوسی خاکستری samaris crosstrek 2020
5,198,000 تومان 3,586,620 تومان
34% regatta شورت ورزشی بلند زنانه رگاتا آبی highton mid 2020 شورت ورزشی بلند زنانه رگاتا آبی highton mid 2020
2,438,000 تومان 1,609,080 تومان
28% regatta کاپشن ورزشی ضدآب (واترپروف) زنانه رگاتا 2020 کاپشن ورزشی ضدآب (واترپروف) زنانه رگاتا 2020
3,393,000 تومان 2,442,960 تومان
32% regatta بلوز گرمکن مردانه رگاتا montes 2020 بلوز گرمکن مردانه رگاتا montes 2020
2,875,000 تومان 1,955,000 تومان
42% regatta شورت ورزشی مردانه رگاتا آبی sungari 2020 شورت ورزشی مردانه رگاتا آبی sungari 2020
2,783,000 تومان 1,614,140 تومان

پیشنهادهای ویژه سایر برندها

47% adidas بلوز هودی سویشرت گرمکن زنانه آدیداس بلوز هودی سویشرت گرمکن زنانه آدیداس
5,594,000 تومان 2,964,820 تومان
31% us polo assn بلوز مردانه یو اس پولو طوسی خاکستری بلوز مردانه یو اس پولو طوسی خاکستری
4,636,000 تومان 3,198,840 تومان
39% adidas بلوز زنانه آدیداس مشکی بلوز زنانه آدیداس مشکی
2,094,000 تومان 1,277,340 تومان
43% columbia کاپشن ورزشی طبیعت گردی مردانه کلمبیا سرمه ای کاپشن ورزشی طبیعت گردی مردانه کلمبیا سرمه ای
11,211,000 تومان 6,390,270 تومان
26% puma تیشرت ورزشی مردانه پوما مشکی کد T7797 تیشرت ورزشی مردانه پوما مشکی کد T7797
2,082,000 تومان 1,540,680 تومان
24% adidas تیشرت ورزشی مردانه آدیداس کد T7476 تیشرت ورزشی مردانه آدیداس کد T7476
1,861,000 تومان 1,414,360 تومان

چه طرفدار ورزشی هوای آزاد باشید و چه در ورزشگاه ورزش کنید ، همیشه لباس مناسب داشته باشید و خود را در مقابل آب و هوای بد محافظت کنید. رگاتا برند معروفی است که لباس صحرایی باکیفیت بچه گانه ، مردانه و زنانه را تولید می کند. این برند در سال 1981 آغاز به کار کرد و در سراسر ج ن شناخته شده است. لباس این برند تجاری ضد آب هستند و شما را در مقابل بارش برف و باران محافظت می کنند. لباس ریگاتا در عین اینکه شما را در هوای آزاد خشک و گرم نگه میدارند ، مجموعه رنگارنگی از ژاکت پشمی را هم شامل می گردد که طبق جدیدترین مد طراحی و تولید شده اند. رگاتا – لباس راحت برای هوای آزاد قبل از اینکه سفر بعدی خود به هوای آزاد را شروع کنید مطمئن شوید که همه وسایل و لباس مورد نیاز را همراه خود دارید. شما در سفر خود به ژاکت و شلوار ضد آب و یا حتی کوله پشتی نیاز خواهید داشت. رگاتا همه این وسایل را برای شما مهیا ساخته است. فروشگاه اینترنتی مکسی گلچینی از لباس و وسایل رگاتا را گرد آورده است و شما با خرید آن فقط یک کلیک فاصله دارید. اگر از گردش در هوای آزاد لذت می برید ما تضمین می کنیم که مجموعه مد زنانه لباس صحرایی ریگاتا در فروشگاه اینترنتی مکسی را می پسندید. رگاتا در سال 1981 تأسیس شد اما این شرکت بریتانیایی بتازگی به رقیب اصلی در بازار لباس صحرایی مدرن تبدیل شده است. رگاتا بخاطر پیشرفت در سبک زندگی فعال در هوای آزاد و تولید لباس باکیفیت برای انواع شرایط آب و هوایی به خود افتخار میکند. مد زنانه رگاتا با استفاده از الیاف فنی و م رت تخصصی ، دنیای جدیدی را به روی هواداران تفریح در هوای آزاد باز کرده است. مجموعه لباس مد زنانه رگاتا شامل شلوار ، شورت ، تاپ ، و ژاکت پشمی است. مد زنانه رگاتا – سبک صحرایی برای افراد ماجراجو مد زنانه رگاتا فناوری الیاف عالی را با طراحی ابتکاری ترکیب کرده است و مجموعه منحصر به فردی از لباس را ایجاد کرده است که برای فعالیت هوای آزاد میتوان آن را پوشید. همه رنگ رنگین کمان در لباس متعدد این برند وجود دارد و این لباس در رنگ کاملاً متنوعی ارائه می گردند. این لباس برای اردو زدن در جنگل و کنار ساحل حتی برای روز سرد عالی هستند. بهتر است ژاکت نئون ردشل را با شلوار پیاده روی بپوشید تا در آب و هوای بارانی بدن خود را خشک و گرم نگه دارید. ژاکت گرم و ضخیم این برند برای ماه زمستان و ژاکت ضد آب آن برای ب ر مناسب است. جدیدترین و آخرین مدل لباس زنانه رگاتا را در فروشگاه اینترنتی مکسی جستجو کنید. رگاتا در چند دهه گذشته یکی از موفق ترین شرکت تولید لباس غیررسمی در انگلستان بوده است. این شرکت شهرت خود را از لباس راحت و بادوام دارد که بدن شما را در مقابل آب و هوای سرد یا گرم محافظت میکند. مجموعه لباس مردانه رگاتا در فروشگاه اینترنتی مکسی گزیده منتخبی از انواع لباس برای شرایط مختلف را در اختیار شما قرار میدهد. شما در این مجموعه میتوانید کاپشن ورزشی مقاوم در مقابل باد ، شلوار ضد آب ، پیراهن ورزشی سبک ، و تاپ ورزشی را پیدا کنید. همه این آیتم مد مردانه رگاتا برای محافظت شما در مقابل محیط هوای آزاد طراحی شده اند.' مد مردانه رگاتا ، ترکیبی از مدگرایی و کاربردپذیری مجموعه لباس مردانه رگاتا شما را برای هر محیط بیرونی آماده می سازد. حتی اگر اهل گردش رفتن و تفریح در هوای آزاد نیز نباشید ، سبک و طرح خارق العاده رگاتا شما را شگفت زده می سازد. کاپشن رگاتا را همراه با شلوار جین ، شلوار کتانی و یا شلوار ضد آب و پوتین پیاده روی امتحان کنید. تیشرت سبک و راحت رگاتا در رنگ و الگو متنوعی ارائه می گردد و با شورت ورزشی و صندل یا کفش کتانی ترکیب جادویی را ایجاد میکند. لباس پشمی رگاتا سبکی نو را به نحوه پوشش شما اضافه می کنند. این لباس را با پوتین کوهنوردی بپوشید و سرما را به مبارزه بطلبید. این مجموعه کالا مردانه رگاتا هم اکنون در فروشگاه اینترنتی مکسی برای شما عزیزان به معرض نمایش گذاشته شده است.