فیلتر محصولات
فیلتر ها
اعمال فیلتر
فیلتر محصولات
34% millet آبی برند millet آبی برند millet
6,256,000 تومان 4,128,960 تومان
34% millet هودی سویشرت گرمکن ورزشی زنانه برند millet هودی سویشرت گرمکن ورزشی زنانه برند millet
6,118,000 تومان 4,037,880 تومان
13% millet کفش پیاده روی مردانه نارنجی برند millet کفش پیاده روی مردانه نارنجی برند millet
8,060,000 تومان 7,012,200 تومان
21% millet شورت ورزشی مردانه آبی برند millet شورت ورزشی مردانه آبی برند millet
4,554,000 تومان 3,597,660 تومان
36% millet شورت ورزشی زنانه برند millet شورت ورزشی زنانه برند millet
3,460,000 تومان 2,214,400 تومان
15% millet کوله پشتی مشکی برند millet کوله پشتی مشکی برند millet
9,798,000 تومان 8,328,300 تومان
36% millet شورت ورزشی مردانه برند millet کد T4303 شورت ورزشی مردانه برند millet کد T4303
3,515,000 تومان 2,249,600 تومان
13% millet کوله پشتی برند millet کوله پشتی برند millet
6,799,000 تومان 5,915,130 تومان
14% millet تیشرت ورزشی مردانه برند millet تیشرت ورزشی مردانه برند millet
2,714,000 تومان 2,334,040 تومان
10% millet تیشرت ورزشی مردانه برند millet کد T4332 تیشرت ورزشی مردانه برند millet کد T4332
1,794,000 تومان 1,614,600 تومان
13% millet تیشرت ورزشی مردانه مشکی برند millet تیشرت ورزشی مردانه مشکی برند millet
2,944,000 تومان 2,561,280 تومان
34% millet گرمکن ورزشی مردانه برند millet گرمکن ورزشی مردانه برند millet
5,428,000 تومان 3,582,480 تومان
14% millet کوله پشتی برند millet کوله پشتی برند millet
9,789,000 تومان 8,418,540 تومان
14% millet کوله پشتی مشکی برند millet کد T2748 کوله پشتی مشکی برند millet کد T2748
11,638,000 تومان 10,008,680 تومان
13% millet کوله پشتی برند millet کد T2747 کوله پشتی برند millet کد T2747
9,228,000 تومان 8,028,360 تومان
13% millet کوله پشتی مشکی برند millet کد T2746 کوله پشتی مشکی برند millet کد T2746
7,360,000 تومان 6,403,200 تومان
15% millet کیسه خواب ورزشی برند millet کیسه خواب ورزشی برند millet
4,876,000 تومان 4,144,600 تومان
14% millet کیسه خواب ورزشی برند millet کد T9709 کیسه خواب ورزشی برند millet کد T9709
5,971,000 تومان 5,135,060 تومان
34% millet کفش پیاده روی زنانه برند millet کفش پیاده روی زنانه برند millet
7,452,000 تومان 4,918,320 تومان
13% millet کفش ضدآب (گورتکس) پیاده روی مردانه برند millet کفش ضدآب (گورتکس) پیاده روی مردانه برند millet
8,970,000 تومان 7,803,900 تومان
14% millet کفش پیاده روی مردانه برند millet کفش پیاده روی مردانه برند millet
8,878,000 تومان 7,635,080 تومان
55% millet کاپشن ورزشی زنانه سرمه ای برند millet کاپشن ورزشی زنانه سرمه ای برند millet
16,008,000 تومان 7,203,600 تومان
53% millet کاپشن ورزشی زنانه آبی برند millet کاپشن ورزشی زنانه آبی برند millet
11,316,000 تومان 5,318,520 تومان
16% millet شلوار ورزشی ضدآب (گورتکس) زنانه برند millet شلوار ورزشی ضدآب (گورتکس) زنانه برند millet
23,414,000 تومان 19,667,760 تومان
47% millet تیشرت ورزشی زنانه برند millet تیشرت ورزشی زنانه برند millet
2,438,000 تومان 1,292,140 تومان
29% millet هودی سویشرت ورزشی مردانه آبی برند millet هودی سویشرت ورزشی مردانه آبی برند millet
8,428,000 تومان 5,983,880 تومان
52% millet کاپشن ورزشی مردانه برند millet کد T0930 کاپشن ورزشی مردانه برند millet کد T0930
8,970,000 تومان 4,305,600 تومان
34% millet کاپشن ورزشی مردانه برند millet کد T0921 کاپشن ورزشی مردانه برند millet کد T0921
6,118,000 تومان 4,037,880 تومان
21% millet گرمکن ورزشی مردانه برند millet گرمکن ورزشی مردانه برند millet
9,256,000 تومان 7,312,240 تومان
37% millet هودی سویشرت ورزشی مردانه برند millet هودی سویشرت ورزشی مردانه برند millet
8,188,000 تومان 5,158,440 تومان
35% millet شلوار ورزشی پارچه ای زنانه برند millet شلوار ورزشی پارچه ای زنانه برند millet
4,278,000 تومان 2,780,700 تومان
37% millet شلوار ورزشی مردانه برند millet شلوار ورزشی مردانه برند millet
7,498,000 تومان 4,723,740 تومان
22% millet شلوار پیاده روی پارچه ای مردانه برند millet شلوار پیاده روی پارچه ای مردانه برند millet
8,842,000 تومان 6,896,760 تومان
20% millet شلوار ورزشی پارچه ای مردانه برند millet شلوار ورزشی پارچه ای مردانه برند millet
6,394,000 تومان 5,115,200 تومان
30% millet شورت ورزشی مردانه آبی برند millet کد T0799 شورت ورزشی مردانه آبی برند millet کد T0799
4,407,000 تومان 3,084,900 تومان
36% millet شورت ورزشی مردانه طوسی خاکستری برند millet شورت ورزشی مردانه طوسی خاکستری برند millet
3,460,000 تومان 2,214,400 تومان
56% millet شلوار اسکی ورزشی زنانه برند millet شلوار اسکی ورزشی زنانه برند millet
9,890,000 تومان 4,351,600 تومان
38% millet کاپشن ورزشی مردانه برند millet کد T7140 کاپشن ورزشی مردانه برند millet کد T7140
12,190,000 تومان 7,557,800 تومان
56% millet کاپشن ورزشی مردانه آبی برند millet کاپشن ورزشی مردانه آبی برند millet
22,890,000 تومان 10,071,600 تومان
23% millet کاپشن ورزشی زنانه آبی برند millet کد T2993 کاپشن ورزشی زنانه آبی برند millet کد T2993
10,516,000 تومان 8,097,320 تومان
56% millet کاپشن ورزشی زنانه آبی آبی برند millet کاپشن ورزشی زنانه آبی آبی برند millet
9,578,000 تومان 4,214,320 تومان
26% millet بوت مردانه برند millet بوت مردانه برند millet
18,068,000 تومان 13,370,320 تومان
29% millet کاپشن ورزشی زنانه برند millet کد T4027 کاپشن ورزشی زنانه برند millet کد T4027
10,277,000 تومان 7,296,670 تومان
57% millet کاپشن ورزشی زنانه آبی برند millet کد T4020 کاپشن ورزشی زنانه آبی برند millet کد T4020
33,369,000 تومان 14,348,670 تومان
50% millet کاپشن ورزشی زنانه طوسی خاکستری برند millet کاپشن ورزشی زنانه طوسی خاکستری برند millet
7,094,000 تومان 3,547,000 تومان
44% millet کاپشن ورزشی زنانه برند millet کاپشن ورزشی زنانه برند millet
5,348,000 تومان 2,994,880 تومان
50% millet تاپ ورزشی زنانه برند millet تاپ ورزشی زنانه برند millet
8,060,000 تومان 4,030,000 تومان
55% millet کاپشن ورزشی زنانه برند millet کد T3979 کاپشن ورزشی زنانه برند millet کد T3979
15,226,000 تومان 6,851,700 تومان
57% millet کاپشن ورزشی زنانه برند millet کد T3977 کاپشن ورزشی زنانه برند millet کد T3977
24,454,000 تومان 10,515,220 تومان
57% millet کاپشن ورزشی زنانه برند millet کاپشن ورزشی زنانه برند millet
30,710,000 تومان 13,205,300 تومان
22% millet تیشرت ورزشی مردانه برند millet کد T5229 تیشرت ورزشی مردانه برند millet کد T5229
2,779,000 تومان 2,167,620 تومان
28% millet تیشرت مردانه آبی برند millet تیشرت مردانه آبی برند millet
2,001,000 تومان 1,440,720 تومان
52% millet کاپشن ورزشی مردانه آبی برند millet کد T2544 کاپشن ورزشی مردانه آبی برند millet کد T2544
9,909,000 تومان 4,756,320 تومان
52% millet کاپشن ورزشی مردانه برند millet کاپشن ورزشی مردانه برند millet
8,814,000 تومان 4,230,720 تومان
26% millet بوت ضدآب (گورتکس) پیاده روی مردانه برند millet بوت ضدآب (گورتکس) پیاده روی مردانه برند millet
14,546,000 تومان 10,764,040 تومان
49% millet کاپشن پیاده روی مردانه آبی برند millet کاپشن پیاده روی مردانه آبی برند millet
6,781,000 تومان 3,458,310 تومان
38% millet کاپشن ورزشی مردانه برند millet کاپشن ورزشی مردانه برند millet
12,190,000 تومان 7,557,800 تومان
37% millet کاپشن ورزشی مردانه نارنجی برند millet کاپشن ورزشی مردانه نارنجی برند millet
9,430,000 تومان 5,940,900 تومان
37% millet کاپشن ورزشی مردانه مشکی برند millet کاپشن ورزشی مردانه مشکی برند millet
9,430,000 تومان 5,940,900 تومان
21% millet کیسه خواب ورزشی برند millet کیسه خواب ورزشی برند millet
5,520,000 تومان 4,360,800 تومان

پیشنهادهای ویژه سایر برندها

35% puma پولو شرت ورزشی مردانه پوما مشکی کد T9185 پولو شرت ورزشی مردانه پوما مشکی کد T9185
3,264,000 تومان 2,121,600 تومان
37% skechers بلوز لباس زیر ورزشی زنانه اسکچرز مشکی کد T8664 بلوز لباس زیر ورزشی زنانه اسکچرز مشکی کد T8664
1,609,000 تومان 1,013,670 تومان
44% puma تیشرت ورزشی مردانه پوما کد T7060 تیشرت ورزشی مردانه پوما کد T7060
2,318,000 تومان 1,298,080 تومان
27% adidas کاپشن ورزشی مردانه آدیداس مشکی کد T9693 کاپشن ورزشی مردانه آدیداس مشکی کد T9693
5,894,000 تومان 4,302,620 تومان
24% asics کاپشن ورزشی مردانه اسیکس مشکی padded کاپشن ورزشی مردانه اسیکس مشکی padded
10,185,000 تومان 7,740,600 تومان
53% higher state تاپ ورزشی بلند زنانه پک 3 عددی برند higher state 2020 تاپ ورزشی بلند زنانه پک 3 عددی برند higher state 2020
3,657,000 تومان 1,718,790 تومان

در دهه ی 1930 میلادی در فرانسه تاسیس شد. برند میلت در ایتدا به خاطر کیف خرید دسته دارش شناخته شد که بعدا تبدیل به کوله پشتی کوه نوردی شدند. برند فرانسوی بعدا مورد علاقه ی کوه نوردان ، کسانی که  از کاربردی بودن این کوله پشتی قدردانی کردند قرار گرفت با تمرکز زیاد بر روی کوله پشتی و کوله کوه نوردی . برند میلت در دهه ی هشتاد نه تن در فرانسه بلکه در بازار ج نی مورد توجه همگان قرار گرفت ودر این زمینه پیشرو شد. بدین صورت مردم از کوله برند میلت خرید می کردند. در اوایل دهه ی نود میلت شروع به افزایش محصولات خود کرد و لباس و لوازم ماجراجویی  طراحی و تولید کرد. با عرضه ی کیسه خواب ژاکت گرم بوت و وسایل کوه نوردی میلت قادر بود کلکسیون عالی ای از لباس ماجراجویی به افراد کوه نورد و ماجراجو ارائه دهد..ستون اصلی برند مردانه ی میلت ، کلکسیون کوله پشتی ش می باشد میلت در دهه ی 1930 میلادی با کیف خرید شانه آویز وارد بازار شد این کوله بعدا تبدیل به کوله پشتی طرحدار شد که توسط اسکی بازان و دونده استفاده می شود میلت  درتولید پارچه خلاقانه ، کیف بند دار بودن و لباس کاربردی در  دهه ی 1970 پیشرو بوده است و کوله کوه نوردی آن شامل  متعلقاتی می باشد که برای هر نوع فعالیت مفید است. بنند راحت و اتاقک کوچکی دارد که شامل قسمت ی برای حمل کردن  لب تاب به صورت امن می باشد. با رنگ مشکی کاربردی برای کوه نوردی ایده آل اند و برای استفاده در تعطیلات به عنوان ساک یا هنگام اسکی کردن عالی می باشند   .لباس مد و کاربردی کار ، از کلکسیون مردانه ی میلتلباس ی که در این سری از کلکسیون مردانه ی میلت موجود است کاربردی ، سبک و منفذ هوا دار می باشد.این لباس برای ماجراجویی مناسب اند اما ترکیب آن برای لباس غیر رسمی و اوقات فراغت هم مناسب است. شلوار کوه نوردی منفذ دار برند میلت با پارچه سریع خشک شونده  ، سر زانو مقاوم وقتی با یک تیشرت ساده یا خانگی پوشیده شود ظاهری خشن به شما می دهد. پوشیدن تیشرت ساده  مردانه ی میلت با شلوار ترکیب بسیار خوبی ایجاد می کند. و لایه مختلف ایجاد می کند پلیور پشمی با رنگ تیره و طرحدار موجب گرمای بیشتر می شود در حالی که کاپشن بادی در شرایط سخت  از شما محافظت می کند. کفش پیاده روی از برند میلت ، چه با جین پوشیده شوند یا شلوار کوه نوردی در هر دو حالت هنگام کوه نوردی از شما پشتیبانی می کنند هم چنین در این سری از کلکسیون برند میلت دستکش لایه دار گرمایشی و کیسه خواب سبک وزن که گرما را در خود نگه می دارند نیز موجود می باشد. قصد هر فعالیت یا ماجراجویی را که دارید از کلکسیون مردانه ی میلت که در فروشگاه اینترنتی ما مکسی وجود دارد دیدن فرمایید. .