فیلتر محصولات
فیلتر ها
اعمال فیلتر
فیلتر محصولات
39% 2xu بلوز ورزشی کامپرشن مردانه 2xu thermal بلوز ورزشی کامپرشن مردانه 2xu thermal
3,864,000 تومان 2,357,040 تومان
30% 2xu بلوز ورزشی مردانه 2xu بلوز ورزشی مردانه 2xu
3,248,000 تومان 2,273,600 تومان
40% 2xu ورزشی کامپرشن مردانه 2xu accelerate ورزشی کامپرشن مردانه 2xu accelerate
4,080,000 تومان 2,448,000 تومان
38% 2xu ورزشی کامپرشن مردانه 2xu ورزشی کامپرشن مردانه 2xu
3,200,000 تومان 1,984,000 تومان
30% 2xu شورت ورزشی کامپرشن مردانه 2xu accelerate شورت ورزشی کامپرشن مردانه 2xu accelerate
3,024,000 تومان 2,116,800 تومان
33% 2xu ورزشی مردانه 2xu elite merino thermal comp 34 ورزشی مردانه 2xu elite merino thermal comp 34
5,936,000 تومان 3,977,120 تومان
38% 2xu ورزشی کامپرشن مردانه 2xu ورزشی کامپرشن مردانه 2xu
3,424,000 تومان 2,122,880 تومان
30% 2xu شورت ورزشی کامپرشن مردانه 2xu mcs run شورت ورزشی کامپرشن مردانه 2xu mcs run
3,472,000 تومان 2,430,400 تومان
38% 2xu شورت ورزشی کامپرشن مردانه 2xu ice x شورت ورزشی کامپرشن مردانه 2xu ice x
3,200,000 تومان 1,984,000 تومان
37% 2xu شورت ورزشی کامپرشن مردانه 2xu سرمه ای شورت ورزشی کامپرشن مردانه 2xu سرمه ای
2,984,000 تومان 1,879,920 تومان
32% 2xu بلوز ورزشی کامپرشن مردانه 2xu بلوز ورزشی کامپرشن مردانه 2xu
5,040,000 تومان 3,427,200 تومان
30% 2xu شورت ورزشی مردانه 2xu سرمه ای active tri شورت ورزشی مردانه 2xu سرمه ای active tri
3,024,000 تومان 2,116,800 تومان
32% 2xu بلوز ورزشی کامپرشن مردانه 2xu elite golf بلوز ورزشی کامپرشن مردانه 2xu elite golf
4,816,000 تومان 3,274,880 تومان
31% 2xu ورزشی کامپرشن مردانه 2xu accelerate print ورزشی کامپرشن مردانه 2xu accelerate print
4,144,000 تومان 2,859,360 تومان
30% 2xu رکابی ورزشی مردانه 2xu active tri رکابی ورزشی مردانه 2xu active tri
3,024,000 تومان 2,116,800 تومان
28% 2xu ساق بند ورزشی کامپرشن مردانه 2xu ساق بند ورزشی کامپرشن مردانه 2xu
2,352,000 تومان 1,693,440 تومان
7% 2xu ورزشی کامپرشن بلند مردانه 2xu light speed ورزشی کامپرشن بلند مردانه 2xu light speed
4,680,000 تومان 4,352,400 تومان
31% 2xu شورت ورزشی مردانه 2xu x vent 7 شورت ورزشی مردانه 2xu x vent 7
3,696,000 تومان 2,550,240 تومان
10% 2xu ورزشی کامپرشن مردانه 2xu aero vent 2021 ورزشی کامپرشن مردانه 2xu aero vent 2021
3,824,000 تومان 3,441,600 تومان
24% 2xu ساق بند ورزشی کامپرشن مردانه 2xu ساق بند ورزشی کامپرشن مردانه 2xu
2,000,000 تومان 1,520,000 تومان
28% 2xu شورت ورزشی 8 سانتی زنانه 2xu xvent شورت ورزشی 8 سانتی زنانه 2xu xvent
2,576,000 تومان 1,854,720 تومان
32% 2xu ورزشی مردانه 2xu mcs run comp ورزشی مردانه 2xu mcs run comp
5,264,000 تومان 3,579,520 تومان
30% 2xu شورت ورزشی کامپرشن مردانه 2xu mcs run شورت ورزشی کامپرشن مردانه 2xu mcs run
3,472,000 تومان 2,430,400 تومان
31% 2xu ورزشی کامپرشن مردانه 2xu ورزشی کامپرشن مردانه 2xu
4,144,000 تومان 2,859,360 تومان
32% 2xu بلوز ورزشی کامپرشن مردانه 2xu recovery بلوز ورزشی کامپرشن مردانه 2xu recovery
4,816,000 تومان 3,274,880 تومان
29% 2xu رکابی ورزشی مردانه 2xu active tri رکابی ورزشی مردانه 2xu active tri
2,800,000 تومان 1,988,000 تومان
27% 2xu ورزشی کامپرشن مردانه 2xu ورزشی کامپرشن مردانه 2xu
2,128,000 تومان 1,553,440 تومان
29% 2xu ورزشی کامپرشن مردانه 2xu aspire ورزشی کامپرشن مردانه 2xu aspire
2,800,000 تومان 1,988,000 تومان
25% 2xu ورزشی مردانه 2xu thermal arm ورزشی مردانه 2xu thermal arm
1,940,000 تومان 1,455,000 تومان
31% 2xu ورزشی کامپرشن بلند مردانه 2xu accelerate ورزشی کامپرشن بلند مردانه 2xu accelerate
4,144,000 تومان 2,859,360 تومان
31% 2xu شورت ورزشی کامپرشن مردانه 2xu xtrm شورت ورزشی کامپرشن مردانه 2xu xtrm
4,144,000 تومان 2,859,360 تومان
31% 2xu ورزشی کامپرشن مردانه 2xu accelerate ورزشی کامپرشن مردانه 2xu accelerate
4,144,000 تومان 2,859,360 تومان
32% 2xu ورزشی مردانه 2xu alpine mcs thermal comp 34 ورزشی مردانه 2xu alpine mcs thermal comp 34
5,264,000 تومان 3,579,520 تومان
30% 2xu شورت ورزشی کامپرشن مردانه 2xu accelerate print شورت ورزشی کامپرشن مردانه 2xu accelerate print
3,024,000 تومان 2,116,800 تومان
30% 2xu ورزشی کامپرشن مردانه 2xu thermal ورزشی کامپرشن مردانه 2xu thermal
3,472,000 تومان 2,430,400 تومان
30% 2xu ورزشی کامپرشن مردانه 2xu ورزشی کامپرشن مردانه 2xu
3,472,000 تومان 2,430,400 تومان
31% 2xu ورزشی کامپرشن مردانه 2xu accelerate ورزشی کامپرشن مردانه 2xu accelerate
4,144,000 تومان 2,859,360 تومان
30% 2xu ورزشی کامپرشن مردانه 2xu accelerate ورزشی کامپرشن مردانه 2xu accelerate
3,024,000 تومان 2,116,800 تومان
25% 2xu ورزشی کامپرشن مردانه 2xu طوسی خاکستری ورزشی کامپرشن مردانه 2xu طوسی خاکستری
1,940,000 تومان 1,455,000 تومان
25% 2xu ورزشی کامپرشن مردانه 2xu طوسی خاکستری ورزشی کامپرشن مردانه 2xu طوسی خاکستری
1,940,000 تومان 1,455,000 تومان
31% 2xu ورزشی کامپرشن مردانه 2xu ورزشی کامپرشن مردانه 2xu
3,920,000 تومان 2,704,800 تومان
31% 2xu ورزشی کامپرشن مردانه 2xu ورزشی کامپرشن مردانه 2xu
3,920,000 تومان 2,704,800 تومان
25% 2xu ورزشی کامپرشن مردانه 2xu طوسی خاکستری ورزشی کامپرشن مردانه 2xu طوسی خاکستری
1,940,000 تومان 1,455,000 تومان
33% 2xu ورزشی کامپرشن مردانه 2xu elite ورزشی کامپرشن مردانه 2xu elite
5,488,000 تومان 3,676,960 تومان
28% 2xu ورزشی کامپرشن مردانه 2xu طوسی خاکستری elite ورزشی کامپرشن مردانه 2xu طوسی خاکستری elite
2,352,000 تومان 1,693,440 تومان
27% 2xu ورزشی کامپرشن مردانه 2xu ورزشی کامپرشن مردانه 2xu
2,448,000 تومان 1,787,040 تومان
38% 2xu شورت ورزشی کامپرشن مردانه 2xu accelerate print شورت ورزشی کامپرشن مردانه 2xu accelerate print
3,200,000 تومان 1,984,000 تومان
55% 2xu ورزشی کامپرشن مردانه 2xu accelerate ورزشی کامپرشن مردانه 2xu accelerate
4,400,000 تومان 1,980,000 تومان
52% 2xu شورت ورزشی کامپرشن مردانه 2xu accelerate print شورت ورزشی کامپرشن مردانه 2xu accelerate print
3,120,000 تومان 1,497,600 تومان
33% 2xu شورت ورزشی کامپرشن مردانه 2xu lock شورت ورزشی کامپرشن مردانه 2xu lock
3,040,000 تومان 2,036,800 تومان
43% 2xu لگ ورزشی کامپرشن بلند مردانه 2xu accelerate لگ ورزشی کامپرشن بلند مردانه 2xu accelerate
3,872,000 تومان 2,207,040 تومان
28% 2xu لگ ورزشی کامپرشن بلند مردانه 2xu accelerate لگ ورزشی کامپرشن بلند مردانه 2xu accelerate
3,752,000 تومان 2,701,440 تومان
29% 2xu شورت ورزشی کامپرشن مردانه 2xu accelerate شورت ورزشی کامپرشن مردانه 2xu accelerate
2,840,000 تومان 2,016,400 تومان
44% 2xu لگ ورزشی کامپرشن بلند مردانه 2xu accelerate لگ ورزشی کامپرشن بلند مردانه 2xu accelerate
3,640,000 تومان 2,038,400 تومان
44% 2xu لگ شورت ورزشی کامپرشن مردانه 2xu accelerate لگ شورت ورزشی کامپرشن مردانه 2xu accelerate
2,760,000 تومان 1,545,600 تومان
25% 2xu شورت ورزشی کامپرشن 18 سانتی مردانه 2xu شورت ورزشی کامپرشن 18 سانتی مردانه 2xu
3,320,000 تومان 2,490,000 تومان
31% 2xu لگ ورزشی کامپرشن بلند مردانه 2xu accelerate لگ ورزشی کامپرشن بلند مردانه 2xu accelerate
3,960,000 تومان 2,732,400 تومان
29% 2xu لگ شورت ورزشی کامپرشن مردانه 2xu accelerate g2 لگ شورت ورزشی کامپرشن مردانه 2xu accelerate g2
2,840,000 تومان 2,016,400 تومان
32% 2xu لگ ورزشی کامپرشن بلند مردانه 2xu accelerate g2 لگ ورزشی کامپرشن بلند مردانه 2xu accelerate g2
3,952,000 تومان 2,687,360 تومان

پیشنهادهای ویژه سایر برندها

28% puma تاپ ورزشی مردانه پک 2 عددی پوما two تاپ ورزشی مردانه پک 2 عددی پوما two
1,591,000 تومان 1,145,520 تومان
52% asics ورزشی مردانه اسیکس fuji ورزشی مردانه اسیکس fuji
1,430,000 تومان 686,400 تومان
28% compressport ورزشی کامپرشن مردانه برند compressport r2 v2 race and recovery ورزشی کامپرشن مردانه برند compressport r2 v2 race and recovery
1,740,000 تومان 1,252,800 تومان
28% compressport ورزشی کامپرشن مردانه برند compressport r2 v2 race and recovery ورزشی کامپرشن مردانه برند compressport r2 v2 race and recovery
1,740,000 تومان 1,252,800 تومان

دو ایکس یو : لباس با کیفیت مردانه و زنانه ی دو ایکس یو باعث می شود شما هنگام تمرین کردن بهترین عملکرد را داشته باشید. هر مدل از لباس ورزشی دو ایکس یو می تواند به پیشرفت شما کمک کند. در سال 2005 تاسیس شد این برند ملبورنی در زمینه ی تولید لباس ورزشی فنی پیشرو می باشد. ورزش کاران درجه یک بسیاری از این برند حمایت کرده اند.این برند ، لباس ورزشی بسیار خارق العاده ای برای افراد خارق العاده درست می کند. از مایو گرفته تا لگ ورزشی. لباس ورزشی دو ایکس یو مردانه و زنانه تمرکز بر روی ورزش سه گانه یعنی شنا دوچرخه سواری و دو دارد این برند به صورت خاص به خاطر لباس خلاقانه ی کمپرس محبوب است. تحقیقات نشان داده که این گونه لباس به افزایش عضلات شما کمک می کند و گردش خون تان را افزایش می دهد و  به همین صورت احتمال آسیب دیدگی را کاهش و مقاومت شما را افزایش می دهد دو ایکس یو آینده ی لباس ورزشی است پس به قصد اول شدن حرکت کن و رکورد را بشکن . با  لباس ورزشی ای که در فروشگاه اینترنتی مکسی  وجود دارد در این راه قدم بگذار. دو ایکس یو : پوشاک ورزشی کیفیت بالا برای عملکرد با کیفیتاینجا در فروشگاه اینترنتی مکسی می توانید هر لباسی را که دوست دارید انتخاب کنید و تغییری بزرگ در عملکرد تان به وجود آورید.خانم ورزشکار سری به لباس ورزشی دو ایکس یو  ما بزنید. از لگ کمپرس گرفته تا لباس ورزشی آستین بلند. ما تمام آن چه را که برای عالی به نظر رسیدن به آن نیاز دارید ، داریم.اما همه چیز فقط کارایی و عملکرد لباس نیست حتی سخت کوش ترین ورزش کاران هم دوست دارند هنگام تمرین خوب به نظر برسند. دو ایکس یو این کار را هم انجام داد ست : لوازم ورزشی زنانه ی این برند ساده اما شیک است. این تضمین را میدهد که شما هنگام مسابقه ظاهری عالی دارید. البته پسر ورزش کار هم نگران نباشند ما شما را فراموش نکرده ایم. کلکسیونی از لباس ورزشی مردانه در انتظار شماست. این برند فوق العاده را از دست ندهید و از دیگران یک قدم جلوتر باشید.تمام انرژی تان را بگذارید و همین الان از لباس ورزشی دو ایکس یو  در فروشگاه اینترنتی ما دیدن کنید