فیلتر محصولات
فیلتر ها
اعمال فیلتر
فیلتر محصولات
27% levis هودی سویشرت زنانه لیوایز کد T7715 هودی سویشرت زنانه لیوایز کد T7715
4,541,000 تومان 3,314,930 تومان
29% levis کاپشن زنانه لیوایز کد T7714 کاپشن زنانه لیوایز کد T7714
7,521,000 تومان 5,339,910 تومان
25% levis هودی سویشرت مردانه لیوایز مشکی کد T7710 هودی سویشرت مردانه لیوایز مشکی کد T7710
4,872,000 تومان 3,654,000 تومان
32% levis کاپشن زنانه لیوایز کد T7697 کاپشن زنانه لیوایز کد T7697
8,325,000 تومان 5,661,000 تومان
28% levis پولو شرت مردانه لیوایز خاکی پولو شرت مردانه لیوایز خاکی
2,555,000 تومان 1,839,600 تومان
24% levis تیشرت زنانه لیوایز مشکی کد T9323 تیشرت زنانه لیوایز مشکی کد T9323
2,176,000 تومان 1,653,760 تومان
32% levis پیراهن زنانه لیوایز کد T9322 پیراهن زنانه لیوایز کد T9322
2,886,000 تومان 1,962,480 تومان
38% levis پیراهن آستین بلند جین مردانه لیوایز مشکی پیراهن آستین بلند جین مردانه لیوایز مشکی
3,832,000 تومان 2,375,840 تومان
29% levis شلوار بلند جین زنانه لیوایز مشکی کد T9319 شلوار بلند جین زنانه لیوایز مشکی کد T9319
7,474,000 تومان 5,306,540 تومان
24% levis پیراهن تیشرت بلوز زنانه لیوایز مشکی پیراهن تیشرت بلوز زنانه لیوایز مشکی
2,176,000 تومان 1,653,760 تومان
26% levis بلوز مردانه لیوایز مشکی کد T9316 بلوز مردانه لیوایز مشکی کد T9316
4,565,000 تومان 3,378,100 تومان
33% levis شلوار جین مردانه لیوایز آبی کد T9315 شلوار جین مردانه لیوایز آبی کد T9315
6,481,000 تومان 4,342,270 تومان
32% levis کاپشن مردانه لیوایز تیره کد T8313 کاپشن مردانه لیوایز تیره کد T8313
7,521,000 تومان 5,114,280 تومان
22% levis تیشرت زنانه لیوایز مشکی کد T8312 تیشرت زنانه لیوایز مشکی کد T8312
1,940,000 تومان 1,513,200 تومان
22% levis تیشرت زنانه لیوایز آبی کد T8311 تیشرت زنانه لیوایز آبی کد T8311
1,940,000 تومان 1,513,200 تومان
28% levis شلوار جین زنانه لیوایز آبی کد T7898 شلوار جین زنانه لیوایز آبی کد T7898
6,008,000 تومان 4,325,760 تومان
35% levis شلوار جین مردانه لیوایز تیره کد T7634 شلوار جین مردانه لیوایز تیره کد T7634
6,149,000 تومان 3,996,850 تومان
31% levis پیراهن جین زنانه لیوایز آبی کد T7630 پیراهن جین زنانه لیوایز آبی کد T7630
4,683,000 تومان 3,231,270 تومان
25% levis هودی سویشرت زنانه لیوایز هودی سویشرت زنانه لیوایز
4,872,000 تومان 3,654,000 تومان
29% levis شلوار بلند جین زنانه لیوایز آبی کد T7628 شلوار بلند جین زنانه لیوایز آبی کد T7628
6,575,000 تومان 4,668,250 تومان
33% levis شلوار جین مردانه لیوایز کد T7626 شلوار جین مردانه لیوایز کد T7626
6,481,000 تومان 4,342,270 تومان
28% levis هودی سویشرت مردانه لیوایز کد T7625 هودی سویشرت مردانه لیوایز کد T7625
5,109,000 تومان 3,678,480 تومان
32% levis شلوار جین مردانه لیوایز کد T7624 شلوار جین مردانه لیوایز کد T7624
5,913,000 تومان 4,020,840 تومان
25% levis هودی سویشرت مردانه لیوایز آبی هودی سویشرت مردانه لیوایز آبی
4,872,000 تومان 3,654,000 تومان
31% levis کاپشن مردانه لیوایز تیره کد T7622 کاپشن مردانه لیوایز تیره کد T7622
7,805,000 تومان 5,385,450 تومان
36% levis تیشرت مردانه لیوایز کد T7621 تیشرت مردانه لیوایز کد T7621
2,023,000 تومان 1,294,720 تومان
29% levis کاپشن زنانه لیوایز تیره کاپشن زنانه لیوایز تیره
7,521,000 تومان 5,339,910 تومان
29% levis شلوار بلند جین زنانه لیوایز آبی تیره شلوار بلند جین زنانه لیوایز آبی تیره
6,575,000 تومان 4,668,250 تومان
26% levis تیشرت مردانه لیوایز کد T7614 تیشرت مردانه لیوایز کد T7614
1,609,000 تومان 1,190,660 تومان
26% levis تیشرت مردانه لیوایز آبی کد T7021 تیشرت مردانه لیوایز آبی کد T7021
1,609,000 تومان 1,190,660 تومان
32% levis شلوار جین مردانه لیوایز کد T7020 شلوار جین مردانه لیوایز کد T7020
5,913,000 تومان 4,020,840 تومان
32% levis شلوار جین مردانه اسلیم فیت لیوایز کد T7019 شلوار جین مردانه اسلیم فیت لیوایز کد T7019
5,913,000 تومان 4,020,840 تومان
33% levis شلوار جین مردانه لیوایز تیره کد T7018 شلوار جین مردانه لیوایز تیره کد T7018
6,481,000 تومان 4,342,270 تومان
33% levis شلوار جین مردانه لیوایز تیره کد T7017 شلوار جین مردانه لیوایز تیره کد T7017
6,481,000 تومان 4,342,270 تومان
22% levis جوراب مردانه پک 2 جفت لیوایز کد T7011 جوراب مردانه پک 2 جفت لیوایز کد T7011
1,112,000 تومان 867,360 تومان
27% levis جوراب مردانه پک 2 جفت لیوایز کد T7010 جوراب مردانه پک 2 جفت لیوایز کد T7010
1,088,000 تومان 794,240 تومان
26% levis تیشرت مردانه لیوایز مشکی کد T7002 تیشرت مردانه لیوایز مشکی کد T7002
1,609,000 تومان 1,190,660 تومان
17% levis تیشرت پسرانه بچگانه لیوایز مشکی تیشرت پسرانه بچگانه لیوایز مشکی
1,088,000 تومان 903,040 تومان
22% levis جوراب مردانه پک 2 جفت لیوایز کد T5885 جوراب مردانه پک 2 جفت لیوایز کد T5885
1,112,000 تومان 867,360 تومان
22% levis جوراب مردانه پک 2 جفت لیوایز کد T5884 جوراب مردانه پک 2 جفت لیوایز کد T5884
1,112,000 تومان 867,360 تومان
22% levis جوراب مردانه پک 2 جفت لیوایز آبی کد T5883 جوراب مردانه پک 2 جفت لیوایز آبی کد T5883
1,112,000 تومان 867,360 تومان
27% levis جوراب مردانه پک 2 جفت لیوایز کد T5882 جوراب مردانه پک 2 جفت لیوایز کد T5882
1,088,000 تومان 794,240 تومان
29% levis شورت مردانه پک 2 عددی لیوایز کد T5881 شورت مردانه پک 2 عددی لیوایز کد T5881
2,011,000 تومان 1,427,810 تومان
29% levis شورت مردانه پک 2 عددی لیوایز کد T5879 شورت مردانه پک 2 عددی لیوایز کد T5879
2,011,000 تومان 1,427,810 تومان
29% levis شورت مردانه پک 2 عددی لیوایز کد T5878 شورت مردانه پک 2 عددی لیوایز کد T5878
2,011,000 تومان 1,427,810 تومان
17% levis تیشرت دخترانه بچگانه لیوایز کد T5877 تیشرت دخترانه بچگانه لیوایز کد T5877
1,088,000 تومان 903,040 تومان
17% levis تیشرت دخترانه بچگانه لیوایز تیشرت دخترانه بچگانه لیوایز
1,088,000 تومان 903,040 تومان
27% levis تیشرت پسرانه لباس نوزادی لیوایز مشکی تیشرت پسرانه لباس نوزادی لیوایز مشکی
994,000 تومان 725,620 تومان
17% levis تیشرت پسرانه بچگانه لیوایز کد T5873 تیشرت پسرانه بچگانه لیوایز کد T5873
1,088,000 تومان 903,040 تومان
27% levis تیشرت پسرانه لباس نوزادی لیوایز کد T5871 تیشرت پسرانه لباس نوزادی لیوایز کد T5871
994,000 تومان 725,620 تومان
26% levis هودی سویشرت مردانه لیوایز مشکی کد T5869 هودی سویشرت مردانه لیوایز مشکی کد T5869
4,565,000 تومان 3,378,100 تومان
38% levis شلوار بلند جین بچگانه دخترانه لیوایز آبی شلوار بلند جین بچگانه دخترانه لیوایز آبی
2,555,000 تومان 1,584,100 تومان
20% levis جوراب مردانه پک 2 جفت لیوایز آبی تیره جوراب مردانه پک 2 جفت لیوایز آبی تیره
994,000 تومان 795,200 تومان
22% levis جوراب مردانه پک 2 جفت لیوایز مشکی کد T5865 جوراب مردانه پک 2 جفت لیوایز مشکی کد T5865
1,112,000 تومان 867,360 تومان

پیشنهادهای ویژه سایر برندها

39% adidas کاپشن ورزشی مردانه آدیداس مشکی کاپشن ورزشی مردانه آدیداس مشکی
7,427,000 تومان 4,530,470 تومان
24% asics کاپشن ورزشی مردانه اسیکس مشکی padded کاپشن ورزشی مردانه اسیکس مشکی padded
10,185,000 تومان 7,740,600 تومان
38% ugg کفش اسپرت بلند مردانه آگ سرمه ای کفش اسپرت بلند مردانه آگ سرمه ای
8,420,000 تومان 5,220,400 تومان
25% under armour ورزشی مردانه آندر آرمور مشکی legacy sherpa 2020 ورزشی مردانه آندر آرمور مشکی legacy sherpa 2020
10,587,000 تومان 7,940,250 تومان

شلوارجین لیوایز در سراسر ج ن شناخته شده هستند. تاریخچه مشهور این برند به سال 1985 در سان فرانسیسکو بر می گردد ، در سال 1873 لوی استراس و جیکوب دیویس حق اختراعی را برای روش جدید و ابتکاری خود برای تولید شلوار جین ثبت کردند. امروزه برند لیوایز از لحاظ کیفیت بالا ، دوام و سبک طراحی به شهرت ج نی رسیده است. این برند قدرت خود را در لوگوی خود به تصویر کشیده است که دو اسب عاجزانه تلاش میکنند که یک شلوار جین را پاره کنند اما موفق نمی شوند. در حال حاضر این برند بجز شلوار جین ، پیراهن ، تیشرت و پولوشرت ، کفش و بوت و شورت و لباس زیر مردانه و سایر لباس مردانه را نیز تولید می کند. این برند آمریکایی همچنان در حال گسترش و توسعه است و طراحی آن در بین نسل جوان محبوبیت زیادی دارد. لیوایز – ارائه دهنده شلوار و کت جین و لباس متنوع دیگر طرح لیوایز مدرن و ابتکاری هستند و در بین همه زنان و مردان جوان شناخته شده اند. هر مجموعه جدیدی که لیوایز روانه بازار می سازد تنوع بیشتری را نسبت به مجموعه قبلی نشان میدهد. فروشگاه اینترنتی مکسی لباس اورجینال و اصل برند لیوایز را با قیمتی باور نکردنی به معرض فروش گذاشته است پس هر چه زودتر لباس مورد نیاز خود را از این فروشگاه اینترنتی خریداری کنید. پیدا کردن برند تجاری که تنوع طرح و کیفیت لباس آن با برند لیوایز برابری کند کار دشواری است و خصوصاً شلوار جین زنانه این برند در دنیا حرف اول را می زنند. مد زنانه این برند شامل شلوار جین و شلوار کتانی جذاب و دلپسند است. اجناس فروشگاه اینترنتی مکسی مختص زنان جذاب پوش و مدرن است و این فروشگاه لباس خاصی دارد که مختص سلیقه خاص است. بلوز گشاد ، تاپ و رکابی زیبا ، شلوار جین کشی فقط چند مورد از مجموعه بزرگ و بی نظیر لباس لیوایز فروشگاه اینترنتی مکسی است. با لباس زنانه لیوایز از میراث آمریکایی لذت ببرید مد زنانه لیوایز حساسیت سنتی را با فرهنگ مدرن و جوان ترکیب میکند و مجموعه ای از لباس ابتکاری را ایجاد میکند که مختص نسل جوان خواهد بود. چه شلوار جین راسته کلاسیک را بپسندید و چه تابع مد روز باشید ، لیوایز لباس مورد علاقه شما را در سبک و طرح مطابق با سلیقه شما خواهد داشت. تاپ راحت ، و کلاه دستباف نرم نیز در لیست محصولات لیوایز هستند. کمد لباس هیچ زن مدگرایی بدون لباس برند لیوایز کامل نخواهد بود. لیوایز یک شرکت تولید کننده لباس جین است که تاریخچه آن به بیش از صد سال قبل بر می گردد. در دهه 1960 و 1970 اغلب مردم شلوار جین را با نام شلوار لیوایز می شناختند. امروزه نیز مد مردانه لیوایز اند رگ همچنان لباس جین عالی را تولید می کند. مجموعه لباس مد مردانه لیوایز اند رگ جدیدترین و جالب ترین لباس جین را به فروش گذاشته است. محصولات این برند شامل کاپشن جین ، کمربند ، پیراهن دکمه دار ، تیشرت ، و کفش است. شلوار جین این برند در سبک مختلفی مانند مدل زیبا ، مدل راسته ، و مدل بوتکات موجود هستند. لباس جین افسانه ای از مد مردانه لیوایز مجموعه بی نظیر لیوایز برای مردان ، شامل مدرن ترین و بهترین طرح شلوار جین است. شلوار جین مدل بوتکات را میتوانید همراه با پوتین کوتاه بپوشید. شلوار جین زیبا را میتوانید با تیشرت گشاد بوشید. شلوار جین راسته را هم می توانید با پیراهن دکمه دار و کفش مردانه بپوشید. این مجموعه متنوع از شلوار جین لیوایز در فروشگاه اینترنتی مکسی موجود است.