فیلتر محصولات
فیلتر ها
اعمال فیلتر
فیلتر محصولات
27% levis هودی سویشرت زنانه لیوایز کد T7715 هودی سویشرت زنانه لیوایز کد T7715
4,541,000 تومان 3,314,930 تومان
36% levis کاپشن زنانه لیوایز کد T7714 کاپشن زنانه لیوایز کد T7714
7,332,000 تومان 4,692,480 تومان
47% levis پیراهن تیشرت بلوز زنانه لیوایز پیراهن تیشرت بلوز زنانه لیوایز
3,122,000 تومان 1,654,660 تومان
38% levis کاپشن زنانه لیوایز کد T7697 کاپشن زنانه لیوایز کد T7697
8,136,000 تومان 5,044,320 تومان
44% levis پولو شرت مردانه لیوایز خاکی پولو شرت مردانه لیوایز خاکی
2,555,000 تومان 1,430,800 تومان
24% levis تیشرت زنانه لیوایز مشکی کد T9323 تیشرت زنانه لیوایز مشکی کد T9323
2,176,000 تومان 1,653,760 تومان
41% levis پیراهن زنانه لیوایز کد T9322 پیراهن زنانه لیوایز کد T9322
2,886,000 تومان 1,702,740 تومان
36% levis شلوار بلند جین زنانه لیوایز مشکی کد T9319 شلوار بلند جین زنانه لیوایز مشکی کد T9319
7,285,000 تومان 4,662,400 تومان
26% levis بلوز گرمکن مردانه لیوایز بلوز گرمکن مردانه لیوایز
4,565,000 تومان 3,378,100 تومان
24% levis پیراهن تیشرت بلوز زنانه لیوایز مشکی پیراهن تیشرت بلوز زنانه لیوایز مشکی
2,176,000 تومان 1,653,760 تومان
33% levis شلوار جین مردانه لیوایز آبی کد T9315 شلوار جین مردانه لیوایز آبی کد T9315
6,481,000 تومان 4,342,270 تومان
39% levis کاپشن مردانه لیوایز تیره کد T8313 کاپشن مردانه لیوایز تیره کد T8313
7,332,000 تومان 4,472,520 تومان
22% levis تیشرت زنانه لیوایز مشکی کد T8312 تیشرت زنانه لیوایز مشکی کد T8312
1,940,000 تومان 1,513,200 تومان
22% levis تیشرت زنانه لیوایز آبی کد T8311 تیشرت زنانه لیوایز آبی کد T8311
1,940,000 تومان 1,513,200 تومان
30% levis شلوار جین زنانه لیوایز آبی کد T7898 شلوار جین زنانه لیوایز آبی کد T7898
5,970,000 تومان 4,179,000 تومان
40% levis شلوار جین مردانه لیوایز تیره کد T7634 شلوار جین مردانه لیوایز تیره کد T7634
6,055,000 تومان 3,633,000 تومان
49% levis پیراهن جین زنانه لیوایز آبی کد T7630 پیراهن جین زنانه لیوایز آبی کد T7630
4,399,000 تومان 2,243,490 تومان
25% levis هودی سویشرت زنانه لیوایز هودی سویشرت زنانه لیوایز
4,872,000 تومان 3,654,000 تومان
29% levis شلوار بلند جین زنانه لیوایز آبی کد T7628 شلوار بلند جین زنانه لیوایز آبی کد T7628
6,575,000 تومان 4,668,250 تومان
33% levis شلوار جین مردانه لیوایز کد T7626 شلوار جین مردانه لیوایز کد T7626
6,481,000 تومان 4,342,270 تومان
36% levis هودی سویشرت مردانه لیوایز کد T7625 هودی سویشرت مردانه لیوایز کد T7625
5,274,000 تومان 3,375,360 تومان
37% levis شلوار جین مردانه لیوایز کد T7624 شلوار جین مردانه لیوایز کد T7624
5,818,000 تومان 3,665,340 تومان
30% levis هودی سویشرت مردانه لیوایز آبی هودی سویشرت مردانه لیوایز آبی
4,778,000 تومان 3,344,600 تومان
38% levis کاپشن مردانه لیوایز تیره کد T7622 کاپشن مردانه لیوایز تیره کد T7622
7,616,000 تومان 4,721,920 تومان
40% levis کاپشن زنانه لیوایز تیره کاپشن زنانه لیوایز تیره
7,237,000 تومان 4,342,200 تومان
42% levis شلوار بلند جین زنانه لیوایز آبی تیره شلوار بلند جین زنانه لیوایز آبی تیره
6,291,000 تومان 3,648,780 تومان
26% levis تیشرت مردانه لیوایز کد T7614 تیشرت مردانه لیوایز کد T7614
1,609,000 تومان 1,190,660 تومان
30% levis تیشرت مردانه لیوایز آبی کد T7021 تیشرت مردانه لیوایز آبی کد T7021
1,609,000 تومان 1,126,300 تومان
33% levis شلوار جین مردانه لیوایز تیره کد T7018 شلوار جین مردانه لیوایز تیره کد T7018
6,481,000 تومان 4,342,270 تومان
33% levis شلوار جین مردانه لیوایز تیره کد T7017 شلوار جین مردانه لیوایز تیره کد T7017
6,481,000 تومان 4,342,270 تومان
27% levis جوراب مردانه پک 2 جفت لیوایز کد T7010 جوراب مردانه پک 2 جفت لیوایز کد T7010
1,088,000 تومان 794,240 تومان
30% levis تیشرت مردانه لیوایز مشکی کد T7002 تیشرت مردانه لیوایز مشکی کد T7002
1,609,000 تومان 1,126,300 تومان
17% levis تیشرت پسرانه بچگانه لیوایز مشکی تیشرت پسرانه بچگانه لیوایز مشکی
1,088,000 تومان 903,040 تومان
22% levis جوراب مردانه پک 2 جفت لیوایز کد T5885 جوراب مردانه پک 2 جفت لیوایز کد T5885
1,112,000 تومان 867,360 تومان
27% levis جوراب مردانه پک 2 جفت لیوایز کد T5884 جوراب مردانه پک 2 جفت لیوایز کد T5884
1,088,000 تومان 794,240 تومان
29% levis شورت مردانه پک 2 عددی لیوایز کد T5879 شورت مردانه پک 2 عددی لیوایز کد T5879
2,011,000 تومان 1,427,810 تومان
17% levis تیشرت دخترانه بچگانه لیوایز کد T5877 تیشرت دخترانه بچگانه لیوایز کد T5877
1,088,000 تومان 903,040 تومان
17% levis تیشرت دخترانه بچگانه لیوایز تیشرت دخترانه بچگانه لیوایز
1,088,000 تومان 903,040 تومان
27% levis تیشرت پسرانه لباس نوزادی لیوایز مشکی تیشرت پسرانه لباس نوزادی لیوایز مشکی
994,000 تومان 725,620 تومان
38% levis تیشرت پسرانه بچگانه لیوایز کد T5873 تیشرت پسرانه بچگانه لیوایز کد T5873
1,088,000 تومان 674,560 تومان
39% levis تیشرت پسرانه لباس نوزادی لیوایز کد T5871 تیشرت پسرانه لباس نوزادی لیوایز کد T5871
994,000 تومان 606,340 تومان
38% levis شلوار بلند جین بچگانه دخترانه لیوایز آبی شلوار بلند جین بچگانه دخترانه لیوایز آبی
2,555,000 تومان 1,584,100 تومان
25% levis بلوز آستین بلند دخترانه بچگانه لیوایز بلوز آستین بلند دخترانه بچگانه لیوایز
1,360,000 تومان 1,020,000 تومان
27% levis تیشرت دخترانه لباس نوزادی لیوایز تیشرت دخترانه لباس نوزادی لیوایز
994,000 تومان 725,620 تومان
38% levis تیشرت پسرانه بچگانه لیوایز آبی تیره تیشرت پسرانه بچگانه لیوایز آبی تیره
1,088,000 تومان 674,560 تومان
39% levis تیشرت پسرانه لباس نوزادی لیوایز تیشرت پسرانه لباس نوزادی لیوایز
994,000 تومان 606,340 تومان
38% levis تیشرت پسرانه بچگانه لیوایز تیشرت پسرانه بچگانه لیوایز
1,088,000 تومان 674,560 تومان
23% levis جوراب مردانه پک 2 جفت لیوایز آبی کد T5927 جوراب مردانه پک 2 جفت لیوایز آبی کد T5927
1,041,000 تومان 801,570 تومان
22% levis جوراب مردانه پک 2 جفت لیوایز جوراب مردانه پک 2 جفت لیوایز
1,112,000 تومان 867,360 تومان
18% levis جوراب ورزشی مردانه پک 2 جفت لیوایز جوراب ورزشی مردانه پک 2 جفت لیوایز
1,065,000 تومان 873,300 تومان
18% levis جوراب مردانه پک 2 جفت لیوایز آبی کد T5922 جوراب مردانه پک 2 جفت لیوایز آبی کد T5922
1,065,000 تومان 873,300 تومان
20% levis جوراب مردانه پک 2 جفت لیوایز مشکی کد T5920 جوراب مردانه پک 2 جفت لیوایز مشکی کد T5920
994,000 تومان 795,200 تومان
22% levis جوراب مردانه پک 2 جفت لیوایز مشکی جوراب مردانه پک 2 جفت لیوایز مشکی
1,112,000 تومان 867,360 تومان
18% levis جوراب مردانه پک 2 جفت لیوایز کد T5917 جوراب مردانه پک 2 جفت لیوایز کد T5917
1,065,000 تومان 873,300 تومان
14% levis جوراب ورزشی مردانه پک 2 جفت لیوایز مشکی جوراب ورزشی مردانه پک 2 جفت لیوایز مشکی
1,017,000 تومان 874,620 تومان
26% levis جوراب کادویی لیوایز مشکی جوراب کادویی لیوایز مشکی
2,402,000 تومان 1,777,480 تومان

پیشنهادهای ویژه سایر برندها

11% corex fitness کاپشن ورزشی زنانه برند corex fitness urban padded کاپشن ورزشی زنانه برند corex fitness urban padded
3,945,000 تومان 3,511,050 تومان
8% corex fitness کاپشن زنانه سرمه ای برند corex fitness urban padded کاپشن زنانه سرمه ای برند corex fitness urban padded
3,807,000 تومان 3,502,440 تومان
66% ohmme شلوار مردانه بژ برند ohmme voyager yoga شلوار مردانه بژ برند ohmme voyager yoga
4,669,000 تومان 1,587,460 تومان
18% saint and sinner کاپشن بلند زنانه برند saint and sinner samurai کاپشن بلند زنانه برند saint and sinner samurai
6,555,000 تومان 5,375,100 تومان
27% adidas کاپشن ورزشی مردانه آدیداس مشکی کد T9693 کاپشن ورزشی مردانه آدیداس مشکی کد T9693
5,894,000 تومان 4,302,620 تومان

شلوارجین لیوایز در سراسر ج ن شناخته شده هستند. تاریخچه مشهور این برند به سال 1985 در سان فرانسیسکو بر می گردد ، در سال 1873 لوی استراس و جیکوب دیویس حق اختراعی را برای روش جدید و ابتکاری خود برای تولید شلوار جین ثبت کردند. امروزه برند لیوایز از لحاظ کیفیت بالا ، دوام و سبک طراحی به شهرت ج نی رسیده است. این برند قدرت خود را در لوگوی خود به تصویر کشیده است که دو اسب عاجزانه تلاش میکنند که یک شلوار جین را پاره کنند اما موفق نمی شوند. در حال حاضر این برند بجز شلوار جین ، پیراهن ، تیشرت و پولوشرت ، کفش و بوت و شورت و لباس زیر مردانه و سایر لباس مردانه را نیز تولید می کند. این برند آمریکایی همچنان در حال گسترش و توسعه است و طراحی آن در بین نسل جوان محبوبیت زیادی دارد. لیوایز – ارائه دهنده شلوار و کت جین و لباس متنوع دیگر طرح لیوایز مدرن و ابتکاری هستند و در بین همه زنان و مردان جوان شناخته شده اند. هر مجموعه جدیدی که لیوایز روانه بازار می سازد تنوع بیشتری را نسبت به مجموعه قبلی نشان میدهد. فروشگاه اینترنتی مکسی لباس اورجینال و اصل برند لیوایز را با قیمتی باور نکردنی به معرض فروش گذاشته است پس هر چه زودتر لباس مورد نیاز خود را از این فروشگاه اینترنتی خریداری کنید. پیدا کردن برند تجاری که تنوع طرح و کیفیت لباس آن با برند لیوایز برابری کند کار دشواری است و خصوصاً شلوار جین زنانه این برند در دنیا حرف اول را می زنند. مد زنانه این برند شامل شلوار جین و شلوار کتانی جذاب و دلپسند است. اجناس فروشگاه اینترنتی مکسی مختص زنان جذاب پوش و مدرن است و این فروشگاه لباس خاصی دارد که مختص سلیقه خاص است. بلوز گشاد ، تاپ و رکابی زیبا ، شلوار جین کشی فقط چند مورد از مجموعه بزرگ و بی نظیر لباس لیوایز فروشگاه اینترنتی مکسی است. با لباس زنانه لیوایز از میراث آمریکایی لذت ببرید مد زنانه لیوایز حساسیت سنتی را با فرهنگ مدرن و جوان ترکیب میکند و مجموعه ای از لباس ابتکاری را ایجاد میکند که مختص نسل جوان خواهد بود. چه شلوار جین راسته کلاسیک را بپسندید و چه تابع مد روز باشید ، لیوایز لباس مورد علاقه شما را در سبک و طرح مطابق با سلیقه شما خواهد داشت. تاپ راحت ، و کلاه دستباف نرم نیز در لیست محصولات لیوایز هستند. کمد لباس هیچ زن مدگرایی بدون لباس برند لیوایز کامل نخواهد بود. لیوایز یک شرکت تولید کننده لباس جین است که تاریخچه آن به بیش از صد سال قبل بر می گردد. در دهه 1960 و 1970 اغلب مردم شلوار جین را با نام شلوار لیوایز می شناختند. امروزه نیز مد مردانه لیوایز اند رگ همچنان لباس جین عالی را تولید می کند. مجموعه لباس مد مردانه لیوایز اند رگ جدیدترین و جالب ترین لباس جین را به فروش گذاشته است. محصولات این برند شامل کاپشن جین ، کمربند ، پیراهن دکمه دار ، تیشرت ، و کفش است. شلوار جین این برند در سبک مختلفی مانند مدل زیبا ، مدل راسته ، و مدل بوتکات موجود هستند. لباس جین افسانه ای از مد مردانه لیوایز مجموعه بی نظیر لیوایز برای مردان ، شامل مدرن ترین و بهترین طرح شلوار جین است. شلوار جین مدل بوتکات را میتوانید همراه با پوتین کوتاه بپوشید. شلوار جین زیبا را میتوانید با تیشرت گشاد بوشید. شلوار جین راسته را هم می توانید با پیراهن دکمه دار و کفش مردانه بپوشید. این مجموعه متنوع از شلوار جین لیوایز در فروشگاه اینترنتی مکسی موجود است.