فیلتر محصولات
فیلتر ها
اعمال فیلتر
فیلتر محصولات
62% columbia شلوار اسکی ورزشی پارچه ای زنانه کلمبیا کد T9549 شلوار اسکی ورزشی پارچه ای زنانه کلمبیا کد T9549
12,374,000 تومان 4,702,120 تومان
14% columbia گرمکن ورزشی زنانه کلمبیا سرمه ای گرمکن ورزشی زنانه کلمبیا سرمه ای
5,156,000 تومان 4,434,160 تومان
14% columbia گرمکن ورزشی زنانه کلمبیا مشکی گرمکن ورزشی زنانه کلمبیا مشکی
5,156,000 تومان 4,434,160 تومان
41% columbia کاپشن ورزشی طبیعت گردی زنانه کلمبیا سرمه ای کاپشن ورزشی طبیعت گردی زنانه کلمبیا سرمه ای
8,704,000 تومان 5,135,360 تومان
35% columbia گرمکن ورزشی زنانه کلمبیا کد T6985 گرمکن ورزشی زنانه کلمبیا کد T6985
4,163,000 تومان 2,705,950 تومان
49% columbia کاپشن ورزشی زنانه کلمبیا کد T6882 کاپشن ورزشی زنانه کلمبیا کد T6882
8,751,000 تومان 4,463,010 تومان
38% columbia گرمکن ورزشی پاییزی زنانه کلمبیا آبی گرمکن ورزشی پاییزی زنانه کلمبیا آبی
5,026,000 تومان 3,116,120 تومان
17% columbia کاپشن گرمکن ورزشی زنانه کلمبیا آبی کاپشن گرمکن ورزشی زنانه کلمبیا آبی
4,234,000 تومان 3,514,220 تومان
49% columbia کاپشن اسکی ورزشی زنانه کلمبیا سرمه ای کاپشن اسکی ورزشی زنانه کلمبیا سرمه ای
14,001,000 تومان 7,140,510 تومان
50% columbia شلوار اسکی ورزشی پارچه ای زنانه کلمبیا شلوار اسکی ورزشی پارچه ای زنانه کلمبیا
6,462,000 تومان 3,231,000 تومان
52% columbia کاپشن ورزشی زنانه کلمبیا مشکی کاپشن ورزشی زنانه کلمبیا مشکی
7,578,000 تومان 3,637,440 تومان
38% columbia کاپشن گرمکن ورزشی زنانه کلمبیا کاپشن گرمکن ورزشی زنانه کلمبیا
5,629,000 تومان 3,489,980 تومان
41% columbia پیراهن زنانه کلمبیا پیراهن زنانه کلمبیا
2,806,000 تومان 1,655,540 تومان
18% columbia کاپشن ورزشی زنانه کلمبیا ulica 2l کاپشن ورزشی زنانه کلمبیا ulica 2l
6,486,000 تومان 5,318,520 تومان
27% columbia تیشرت ورزشی زنانه کلمبیا zero تیشرت ورزشی زنانه کلمبیا zero
2,340,000 تومان 1,708,200 تومان
27% columbia تیشرت ورزشی زنانه کلمبیا peak تیشرت ورزشی زنانه کلمبیا peak
2,340,000 تومان 1,708,200 تومان
31% columbia کفش اسپرت زنانه کلمبیا مشکی کفش اسپرت زنانه کلمبیا مشکی
6,268,000 تومان 4,324,920 تومان
14% columbia کاپشن ورزشی زنانه کلمبیا طوسی خاکستری wingda کاپشن ورزشی زنانه کلمبیا طوسی خاکستری wingda
10,866,000 تومان 9,344,760 تومان
39% columbia شلوار ورزشی زنانه کلمبیا wildside pnt l01 شلوار ورزشی زنانه کلمبیا wildside pnt l01
7,682,000 تومان 4,686,020 تومان
13% columbia ورزشی زنانه کلمبیا طوسی خاکستری powder hyb ld01 ورزشی زنانه کلمبیا طوسی خاکستری powder hyb ld01
6,008,000 تومان 5,226,960 تومان
51% columbia کاپشن ورزشی زنانه کلمبیا hybrid کاپشن ورزشی زنانه کلمبیا hybrid
8,188,000 تومان 4,012,120 تومان
35% columbia اورکت زنانه کلمبیا اورکت زنانه کلمبیا
10,268,000 تومان 6,674,200 تومان
13% columbia اورکت زنانه کلمبیا طوسی خاکستری اورکت زنانه کلمبیا طوسی خاکستری
11,132,000 تومان 9,684,840 تومان
15% columbia کاپشن ورزشی زنانه کلمبیا مشکی alta peak کاپشن ورزشی زنانه کلمبیا مشکی alta peak
19,974,000 تومان 16,977,900 تومان
13% columbia زنانه کلمبیا زنانه کلمبیا
5,566,000 تومان 4,842,420 تومان
52% columbia کاپشن زنانه کلمبیا کاپشن زنانه کلمبیا
8,520,000 تومان 4,089,600 تومان
20% columbia کاپشن ورزشی زنانه کلمبیا heather softshell کاپشن ورزشی زنانه کلمبیا heather softshell
5,842,000 تومان 4,673,600 تومان
55% columbia شلوار ورزشی زنانه کلمبیا passo شلوار ورزشی زنانه کلمبیا passo
4,968,000 تومان 2,235,600 تومان
43% columbia شورت زنانه کلمبیا شورت زنانه کلمبیا
4,071,000 تومان 2,320,470 تومان
31% columbia شلوار ورزشی پارچه ای زنانه کلمبیا beauty شلوار ورزشی پارچه ای زنانه کلمبیا beauty
5,198,000 تومان 3,586,620 تومان
46% columbia شورت زنانه کلمبیا طوسی خاکستری کد T1192 شورت زنانه کلمبیا طوسی خاکستری کد T1192
4,453,000 تومان 2,404,620 تومان
37% columbia شلوار ورزشی زنانه کلمبیا chockstone شلوار ورزشی زنانه کلمبیا chockstone
5,014,000 تومان 3,158,820 تومان
29% columbia کلاه ورزشی زنانه کلمبیا gyro beanie jn01 کلاه ورزشی زنانه کلمبیا gyro beanie jn01
1,449,000 تومان 1,028,790 تومان
18% columbia بوت زنانه کلمبیا آبی بوت زنانه کلمبیا آبی
4,276,000 تومان 3,506,320 تومان
24% columbia کاپشن ورزشی زنانه کلمبیا tapa 2l کاپشن ورزشی زنانه کلمبیا tapa 2l
5,750,000 تومان 4,370,000 تومان
48% columbia هودی سویشرت گرمکن ورزشی زنانه کلمبیا paci fleece هودی سویشرت گرمکن ورزشی زنانه کلمبیا paci fleece
6,155,000 تومان 3,200,600 تومان
22% columbia کلاه ورزشی زنانه کلمبیا parall beanie 01 کلاه ورزشی زنانه کلمبیا parall beanie 01
2,162,000 تومان 1,686,360 تومان
50% columbia کاپشن ورزشی زنانه کلمبیا sweet softshell کاپشن ورزشی زنانه کلمبیا sweet softshell
7,094,000 تومان 3,547,000 تومان
20% columbia گرمکن ورزشی زنانه کلمبیا glacil fleece گرمکن ورزشی زنانه کلمبیا glacil fleece
3,388,000 تومان 2,710,400 تومان
52% columbia کاپشن ورزشی زنانه کلمبیا mossy کاپشن ورزشی زنانه کلمبیا mossy
9,440,000 تومان 4,531,200 تومان
54% columbia کاپشن ورزشی زنانه کلمبیا کاپشن ورزشی زنانه کلمبیا
12,255,000 تومان 5,637,300 تومان
32% columbia کاپشن ورزشی زنانه کلمبیا powder کاپشن ورزشی زنانه کلمبیا powder
7,314,000 تومان 4,973,520 تومان
35% columbia کاپشن ورزشی زنانه کلمبیا hybrid کاپشن ورزشی زنانه کلمبیا hybrid
6,854,000 تومان 4,455,100 تومان
51% columbia کاپشن ورزشی زنانه کلمبیا طوسی خاکستری cascade کاپشن ورزشی زنانه کلمبیا طوسی خاکستری cascade
7,876,000 تومان 3,859,240 تومان
13% columbia گرمکن ورزشی زنانه کلمبیا baker fleece گرمکن ورزشی زنانه کلمبیا baker fleece
5,014,000 تومان 4,362,180 تومان
22% columbia تیشرت ورزشی زنانه کلمبیا آبی birdy تیشرت ورزشی زنانه کلمبیا آبی birdy
1,679,000 تومان 1,309,620 تومان
26% columbia تیشرت ورزشی زنانه کلمبیا peak تیشرت ورزشی زنانه کلمبیا peak
2,153,000 تومان 1,593,220 تومان
28% columbia تیشرت ورزشی زنانه کلمبیا element تیشرت ورزشی زنانه کلمبیا element
2,001,000 تومان 1,440,720 تومان

پیشنهادهای ویژه سایر برندها

50% mazine هودی سویشرت زنانه مرجانی برند mazine هودی سویشرت زنانه مرجانی برند mazine
4,733,000 تومان 2,366,500 تومان
47% adidas بلوز هودی سویشرت گرمکن زنانه آدیداس بلوز هودی سویشرت گرمکن زنانه آدیداس
5,594,000 تومان 2,964,820 تومان
39% adidas بلوز زنانه آدیداس مشکی بلوز زنانه آدیداس مشکی
2,094,000 تومان 1,277,340 تومان
39% adidas تیشرت زنانه آدیداس تیشرت زنانه آدیداس
2,094,000 تومان 1,277,340 تومان
24% puma کاپشن ورزشی زنانه پوما کد T2572 کاپشن ورزشی زنانه پوما کد T2572
4,582,000 تومان 3,482,320 تومان
24% ecco کفش زنانه اکو مشکی کد T2149 کفش زنانه اکو مشکی کد T2149
3,582,000 تومان 2,722,320 تومان

برند کلمبیا در سال 1938 کار خود را بصورت یک کارخانه تولید کلاه آغاز کرد و چیزی نگذشت که به یکی از محبوب ترین برند دنیا تبدیل شد. برند کلمبیا دسته ای از محصولات متنوع را به مشتریان خود ارائه میدهد. برند کلمبیا از لباس خیابانی گرفته تا کفش ورزشی و وسایل اسکی ، همه نوع محصولی را تولید می کند. این برند تجاری شهرت خود را مدیون طراحی ابتکاری و کاربردپذیری عالی محصولات خود است. لباس کلمبیا حتی در بدترین شرایط آب و هوایی ، حفاظت دائمی در مقابل باد و باران را برای شما به ارمغان می آورند. داستان موفقیت کلمبیا زمانی آغاز شد که دو موسس آلمانی آن به لهستان کوچ کردند و شرکت تولید کلاه خود را تحت برند کلمبیا پایه گذاری کردند. خیلی نگذشت که این دو نفر تولید ژاکت ، زیرپوش و پیراهن مردانه را نیز شروع کردند تا رضایت مشتریان خود را جلب کنند. فلسفه برند کلمبیا از ما بویل ، مالک سختگیر این شرکت ال م گرفته شده است که اصرار داشت لباس کلمبیا باید با بهترین کیفیت ممکن ساخته شوند و در بدترین شرایط آب و هوایی دوام خود را حفظ کنند. مسافرت بیرون شهر و گردش در کوه و جنگل بدون مجموعه لباس کلمبیا دشواری زیادی را به دنبال خواهد داشت. لباس زنانه کلمبیا تاپ باکیفیت ، ژاکت ، پیراهن پولو ، بلوز ، شورت ، شلوار و کفش را شامل می گردد که همه آن متناسب با فعالیت گردش و کوهنوردی طراحی شده اند. کاپشن بادوام این برند با رنگ روشن و صندل پیاده روی آن به سبک ورزشی ساخته شده اند. پیراهن این برند آنقدر سبک است که هیچ وزنی را بر روی بدن خود احساس نمی کنید. مد زنانه کلمبیا در همه شهر مهم دنیا عرضه می شود. اگر خرید اینترنتی را می پسندید ، فروشگاه اینترنتی مکسی خرید همه انواع لباس کلمبیا را بصورت آنلاین برای شما ممکن ساخته است. با پوشاک ورزشی زنانه کلمبیا در لذت و خوشی زندگی زیادی روی کنید لباس زنانه کلمبیا ویژگی کاربردی و مواد باکیفیت و راحتی را با هم ترکیب کرده است. آیتم زنانه این برند میتوانند ظاهر و سبک پوشش بی ن تی را به شما هدیه دهند. یک کاپشن کلمبیا را انتخاب کنید و آنرا همراه با پیراهن پولو بپوشید. اگر می خواهید تغییر و تحولی در کمد لباس خود ایجاد کنید ، برند کلمبیا در کنار شما خواهد بود و از شما پشتیبانی می کند. لباس این برند در فروشگاه اینترنتی مکسی برای فروش گذاشته شده اند. مجموعه مد مردانه کلمبیا برای گردش هوای آزاد عالی است. لباس ورزشی کلمبیا بیش از 70 سال است که باکیفیت ترین لباس را برای حفاظت در مقابل آب و هوای نامساعد تولید میکند. شلوار کارگو از این برند را با پیراهن پولوی کلاسیک یا تیشرت رنگی بپوشید. پیراهن آستین بلند این برند در رنگ و الگو متنوعی ارائه می گردند. شورت ورزشی راحت با تیشرت مدرن تطابق خوبی را ایجاد میکنند. کفش و صندل پیاده روی کلمبیا برای تفریح در کوه و یا پارک داخل شهر عالی هستند. برای کنار ساحل یا استخر هم می توانید صندل مخصوص پیاده روی کلمبیا را امتحان کنید. کت ی برای حفاظت در مقابل سرما از مد مردانه کلمبیا ژاکت کلمبیا سبک و راحت هستند و با این ژاکت دیگر نیازی نیست نگران باد و باران باشید. این کاپشن جیب جادار و کلاه مخفی نیز دارند و همراه با شلوار یا شورت جین ظاهری عالی را برای تابستان در کنار ساحل به شما میدهند. ژاکت ضد آب کلمبیا برای اسکی کردن یا گردش در دامنه مرتفع عالی هستند. برای گردش بعدی خود در هر هوای آزاد هر برنامه ای که داشته باشید ، لباس مردانه کلمبیا برای شما مناسب خواهد بود.