فیلتر محصولات
فیلتر ها
اعمال فیلتر
فیلتر محصولات
35% gant پیراهن مردانه گنت سرمه ای پیراهن مردانه گنت سرمه ای
4,738,000 تومان 3,079,700 تومان
24% gant هودی سویشرت مردانه گنت کد T1402 هودی سویشرت مردانه گنت کد T1402
10,525,000 تومان 7,999,000 تومان
gant شورت مردانه گنت شورت مردانه گنت
2,944,000 تومان
24% gant تیشرت مردانه گنت کد T0408 تیشرت مردانه گنت کد T0408
2,931,000 تومان 2,227,560 تومان
22% gant کاپشن مردانه گنت مشکی کاپشن مردانه گنت مشکی
16,100,000 تومان 12,558,000 تومان
24% gant پولیور مردانه گنت کد T1363 پولیور مردانه گنت کد T1363
9,688,000 تومان 7,362,880 تومان
12% gant پیراهن آستین بلند مردانه گنت کد T1257 پیراهن آستین بلند مردانه گنت کد T1257
4,094,000 تومان 3,602,720 تومان
21% gant بلوز بافتنی سبک مردانه گنت بلوز بافتنی سبک مردانه گنت
8,382,000 تومان 6,621,780 تومان
20% gant مردانه گنت سرمه ای کد T1138 مردانه گنت سرمه ای کد T1138
7,508,000 تومان 6,006,400 تومان
35% gant پیراهن مردانه گنت کد T8685 پیراهن مردانه گنت کد T8685
4,324,000 تومان 2,810,600 تومان
13% gant مردانه گنت کد T8684 مردانه گنت کد T8684
4,554,000 تومان 3,961,980 تومان
13% gant پیراهن مردانه گنت کد T8683 پیراهن مردانه گنت کد T8683
4,554,000 تومان 3,961,980 تومان
14% gant پیراهن مردانه گنت سرمه ای کد T8631 پیراهن مردانه گنت سرمه ای کد T8631
4,324,000 تومان 3,718,640 تومان
18% gant گنت گنت
2,576,000 تومان 2,112,320 تومان
36% gant بوت مردانه گنت بوت مردانه گنت
10,700,000 تومان 6,848,000 تومان
22% gant مردانه گنت سرمه ای کد T8041 مردانه گنت سرمه ای کد T8041
16,100,000 تومان 12,558,000 تومان
13% gant پیراهن مردانه گنت کد T5320 پیراهن مردانه گنت کد T5320
4,554,000 تومان 3,961,980 تومان
20% gant مردانه گنت کد T2745 مردانه گنت کد T2745
6,900,000 تومان 5,520,000 تومان
4% gant پیراهن آستین بلند مردانه گنت کد T5596 پیراهن آستین بلند مردانه گنت کد T5596
4,324,000 تومان 4,151,040 تومان
13% gant تیشرت مردانه گنت کد T5595 تیشرت مردانه گنت کد T5595
4,554,000 تومان 3,961,980 تومان
22% gant مردانه گنت کد T5577 مردانه گنت کد T5577
12,034,000 تومان 9,386,520 تومان
21% gant کاپشن مردانه گنت سرمه ای کد T4303 کاپشن مردانه گنت سرمه ای کد T4303
12,862,000 تومان 10,160,980 تومان
21% gant کاپشن بلند زنانه گنت آبی کاپشن بلند زنانه گنت آبی
17,802,000 تومان 14,063,580 تومان
21% gant کفش بلند مردانه گنت مشکی کفش بلند مردانه گنت مشکی
7,489,000 تومان 5,916,310 تومان
35% gant بوت مردانه گنت بوت مردانه گنت
8,786,000 تومان 5,710,900 تومان
11% gant تابستانی زنانه گنت طوسی خاکستری تابستانی زنانه گنت طوسی خاکستری
2,116,000 تومان 1,883,240 تومان
15% gant پیراهن مردانه گنت کد T9076 پیراهن مردانه گنت کد T9076
4,094,000 تومان 3,479,900 تومان
35% gant پیراهن مردانه گنت کد T9075 پیراهن مردانه گنت کد T9075
4,324,000 تومان 2,810,600 تومان
20% gant هودی سویشرت مردانه گنت هودی سویشرت مردانه گنت
6,900,000 تومان 5,520,000 تومان
24% gant تیشرت مردانه گنت کد T8155 تیشرت مردانه گنت کد T8155
3,409,000 تومان 2,590,840 تومان
20% gant شلوار جین مردانه گنت سرمه ای شلوار جین مردانه گنت سرمه ای
6,900,000 تومان 5,520,000 تومان
35% gant زنانه گنت زنانه گنت
6,634,000 تومان 4,312,100 تومان
36% gant پیراهن آستین بلند مردانه گنت آبی پیراهن آستین بلند مردانه گنت آبی
4,784,000 تومان 3,061,760 تومان
21% gant اورکت بارانی مردانه گنت اورکت بارانی مردانه گنت
12,871,000 تومان 10,168,090 تومان
21% gant کاپشن مردانه گنت سرمه ای کد T0474 کاپشن مردانه گنت سرمه ای کد T0474
12,374,000 تومان 9,775,460 تومان
22% gant کاپشن مردانه گنت سرمه ای کد T0472 کاپشن مردانه گنت سرمه ای کد T0472
14,996,000 تومان 11,696,880 تومان
37% gant مردانه گنت مردانه گنت
5,520,000 تومان 3,477,600 تومان
12% gant مردانه گنت کد T0305 مردانه گنت کد T0305
5,014,000 تومان 4,412,320 تومان
13% gant مردانه گنت سرمه ای مردانه گنت سرمه ای
5,382,000 تومان 4,682,340 تومان
36% gant پیراهن مردانه گنت کد T0160 پیراهن مردانه گنت کد T0160
4,784,000 تومان 3,061,760 تومان
37% gant پیراهن مردانه گنت پیراهن مردانه گنت
5,014,000 تومان 3,158,820 تومان
36% gant شلوار جین مردانه اسلیم فیت گنت سرمه ای شلوار جین مردانه اسلیم فیت گنت سرمه ای
6,532,000 تومان 4,180,480 تومان
36% gant جین مردانه گنت جین مردانه گنت
7,370,000 تومان 4,716,800 تومان
20% gant شلوار جین مردانه راحت گنت شلوار جین مردانه راحت گنت
6,900,000 تومان 5,520,000 تومان
3% gant تیشرت زنانه گنت تیشرت زنانه گنت
2,760,000 تومان 2,677,200 تومان
18% gant مردانه گنت مردانه گنت
6,532,000 تومان 5,356,240 تومان
20% gant شلوار جین مردانه گنت شلوار جین مردانه گنت
7,084,000 تومان 5,667,200 تومان
20% gant شلوار پارچه ای مردانه گنت شلوار پارچه ای مردانه گنت
7,084,000 تومان 5,667,200 تومان
36% gant پیراهن آستین بلند مردانه گنت آبی کد T1160 پیراهن آستین بلند مردانه گنت آبی کد T1160
4,324,000 تومان 2,767,360 تومان
34% gant گنت سرمه ای گنت سرمه ای
6,256,000 تومان 4,128,960 تومان
37% gant کاپشن ورزشی زنانه گنت کاپشن ورزشی زنانه گنت
9,716,000 تومان 6,121,080 تومان
15% gant پیراهن آستین بلند مردانه گنت سرمه ای پیراهن آستین بلند مردانه گنت سرمه ای
4,554,000 تومان 3,870,900 تومان
36% gant پیراهن آستین بلند مردانه گنت کد T1113 پیراهن آستین بلند مردانه گنت کد T1113
4,784,000 تومان 3,061,760 تومان
15% gant پیراهن آستین بلند مردانه گنت آبی کد T1111 پیراهن آستین بلند مردانه گنت آبی کد T1111
4,554,000 تومان 3,870,900 تومان
15% gant پیراهن کلاسیک مردانه گنت سرمه ای پیراهن کلاسیک مردانه گنت سرمه ای
4,554,000 تومان 3,870,900 تومان
36% gant پیراهن آستین کوتاه مردانه گنت پیراهن آستین کوتاه مردانه گنت
4,094,000 تومان 2,620,160 تومان
37% gant پیراهن آستین کوتاه مردانه گنت آبی پیراهن آستین کوتاه مردانه گنت آبی
4,554,000 تومان 2,869,020 تومان
36% gant پیراهن آستین کوتاه مردانه گنت کد T1098 پیراهن آستین کوتاه مردانه گنت کد T1098
4,324,000 تومان 2,767,360 تومان
36% gant پیراهن آستین کوتاه مردانه گنت آبی کد T1097 پیراهن آستین کوتاه مردانه گنت آبی کد T1097
4,324,000 تومان 2,767,360 تومان
15% gant پیراهن آستین کوتاه مردانه گنت کد T1096 پیراهن آستین کوتاه مردانه گنت کد T1096
4,784,000 تومان 4,066,400 تومان
54% gant پیراهن آستین کوتاه مردانه گنت کد T1094 پیراهن آستین کوتاه مردانه گنت کد T1094
4,094,000 تومان 1,883,240 تومان
36% gant پیراهن آستین کوتاه مردانه گنت کد T1093 پیراهن آستین کوتاه مردانه گنت کد T1093
4,094,000 تومان 2,620,160 تومان
54% gant مردانه گنت آبی کد T1092 مردانه گنت آبی کد T1092
4,140,000 تومان 1,904,400 تومان
14% gant پیراهن آستین کوتاه مردانه گنت آبی کد T1091 پیراهن آستین کوتاه مردانه گنت آبی کد T1091
4,324,000 تومان 3,718,640 تومان

پیشنهادهای ویژه سایر برندها

11% corex fitness کاپشن ورزشی زنانه برند corex fitness urban padded کاپشن ورزشی زنانه برند corex fitness urban padded
3,945,000 تومان 3,511,050 تومان
8% corex fitness کاپشن زنانه سرمه ای برند corex fitness urban padded کاپشن زنانه سرمه ای برند corex fitness urban padded
3,807,000 تومان 3,502,440 تومان
66% ohmme شلوار مردانه بژ برند ohmme voyager yoga شلوار مردانه بژ برند ohmme voyager yoga
4,669,000 تومان 1,587,460 تومان
18% saint and sinner کاپشن بلند زنانه برند saint and sinner samurai کاپشن بلند زنانه برند saint and sinner samurai
6,555,000 تومان 5,375,100 تومان
27% adidas کاپشن ورزشی مردانه آدیداس مشکی کد T9693 کاپشن ورزشی مردانه آدیداس مشکی کد T9693
5,894,000 تومان 4,302,620 تومان

گنت آرزو آمریکایی را برآورده کرده و لباس کیفیت بالا و با دیزاین بچه مدرسه ای طراحی کرده است. از پلیور ی با بافت درشت و پلوشرت رنگارنگ تا پیراهن ابریشمی و شلوار شیک ، این برند برای مردان و زنان یک کمد لباس عالی ساخته است        در گنت ، کیفیت و استایل دست به دست هم قدم برمی دارندگنت در ابتدا به عنوا یک تولیدی پیراهن فعالیت خود را آغاز کرد انتخاب الیاف طبیعی و برش تمییز به وجود آورنده ی بهترین طراحی آمریکایی بود. تمرکز بر روی کیفیت کار دست ساز تا جایی ادامه پیدا کرد که ال بخش کار امروز آن شد. یک پلیور یقه هفتی رنگارنگ برای محل کارتان انتخاب کنید و آن را بر روی پیراهن کارتان به همراه شلوار جین به تن کنید تا شخصیت ترکیبی خود را که مخلوطی از لباس غیر رسمی شیک و باحال است بسازید. ژاکت کشف باف پشمی بلند را برای آخر هفته و استراحت انتخاب کنید راحتی لباس را هم زمان با شیکی و کاربدی که دارد با خود به همراه داشته باشید   لباس پشمی شیک از برند گنت انتخاب کنیدیک پلوشرت طرح دار گنت را برای تعطیلات آخر هفته انتخاب کنید و آن را زیر یک کت کوتاه زنانه و یک روسری مخلوطی از طرح و رنگ مختلف به تن کنید. بوت ساده وقتی با دامن کوتاه یا شلوار مردانه ی خوب دوخته شده پوشیده شوند عالی به نظر می رسند. رنگ مشکی را با طرح برجسته یا رنگ دلنشین در هم بشکنید. اگر به دنبال زیورآلات هستید از کلکسیون برجسته ی ساعت فلزی ما که حرفی برای گفتن دارند دیدن فرمایید. این ساعت تضاد زیبایی با یک بلوز تیره رنگ ایجاد می کنند  دانستن گنت به عنوان یک برند جا افتاده یک جورایی دست کم گرفتن آن به عنوان شرکتی که منشا آن یک کارخانه ی لباس کار آمریکایی است ، می باشد. به عنوان یک شرکت خانوادگی در نیو هون در سال 1949 در ایالت کانکتیکات شروع به کار کرد. حالا برند بین المللی گنت به خاطر پوشاک کلاسیک و اسپرت طبیعت گردی و لباس مدل بچه مدرسه ای معروف است. خط تولید گنت برای زنان شامل لباس بافتنی شیک ، دامن و مجموعه ای متنوع از کفش و زیورآلات می باشد. دیگر نه فقط برای محل کار ، برند گنت کمک می کند که  همه جا ظاهری شیک و زیبا داشته باشید. به فروشگاه اینترنتی مکسی سر بزننید و از جدید ترین کلکسیون برجسته لباس زنانه ی گنت دیدن فرماییدلباس زنانه ی ظریف و راحت گنت مجموعه  لباس گنت برای خانم به شدت از مدل رایج مدرسه ای با اشاره ی زیاد به زادگاه این برند در ایالت نیوانگلند ال م گرفته است. چندین انتخاب خوب از مجموعه ی زنانه ی گنت  می تواند شما را به گونه ای نشان دهد که انگار از کمپ لیگ آیوی خارج شده اید. بلوز برای کار ساده و جانانه هستند یا بلوز گلدار برای یک ظاهر غیر رسمی و راحت مناسب می باشند. لباس بافت به رنگ متنوع یا طراحی ی با خطوط کمرنگ عرضه شده است.پیراهن کوتاه تابستانی به جنس ویسکوز یا ژرسه و یک دامن ساده ی کلوژ با صندل پاشنه یک سره ی سبک گنت هماهنگی خوبی دارد. مجموعه لباس گنت چند کاره هستند و می توانید آن را با لباس مختلف ست کنید. گنت حتی ساعت متنوعی هم عرصه کرده که ظاهر شما را تکمیل می سازد. برای این که مزه ی لباس شیک گنت را بچشید نگاهی به کلکسیون فوق العاده ی این برند در فروشگاه اینترنتی مکسی بیندازیدبرند لباس کنت فعالیت خود را به عنوان یک شغل خانوادگی در نیو ون ایالت کانکتیکال در سال 1949 آغاز کرد. برند به دلیل پیراهن برجسته و دوخت با کیفیت و هم چنین جزئیات که به آن کمک کرد در رقابت باقی بمانند به شهرت رسید.امروزه گنت یک برند ج نی می باشد که عرضه کننده ی لباس راحتی شیک و امروزی می باشد در حالی که هنوز ریشه ی برند را در طراحی کلاسیک آمریکایی حفظ کرده است نام گنت دوباره برای مردانی که مد را دنبال می کنند به نامی اشنا تبدیل شده است. کلکشیون مردانه ی گنت هنوز هم شامل مجموعه ای متنوع از پیراهن می باشد اما هم چنین شرکت لباس روز ، کفش و بدلیجات را نیز عرضه می کند.کمد لباس تان را با کلکسیون لباس متنوع برند گنت در فروشگاه اینترنتی مکسی به روز کنید لباس مردانه ی گنت ، نقطه ی تلاقی عصر جدید با قدیم پیشینه ی آمریکایی گنت به عنوان یک طراح پیراهن می تواند ش دت دهنده ی پلوشرت فوق العاده ی این برند باشد. پلوشرت صد در صد کتان به عنوان یک لباس شیک یا غیر رسمی عالی می باشند و در شش رنگ عرضه شده اند. پیراهن کتان آستین بلند گنت برای مردان دارای یقه دکمه دار هستند که اولین بار این برند در دهه ی 1960 استفاده کرد. پیراهن با طرح چ رخانه یا بلوک وجود دارند. کلکسیون مردانه ی گنت هم چنین شامل پلیور بافتنی یقه هفت به رنگ مات و با لوگوی برند گنت نیز می باشد. کلکسیون کفش گنت شامل کتونی ، کفش راحتی و دم پایی است. گنت هم چنین لباس زیر هم عرضه کرده که شامل شورت مردانه و شرت استزج می باشد. از مجموعه ی کامل برند گنت ، که شامل  پیراهن پولو  تا پیژامه می باشد در فروشگاه اینترنتی مکسی دیدن فرمایید