فیلتر محصولات
فیلتر ها
اعمال فیلتر
فیلتر محصولات
22% converse گرمکن مردانه کانورس ( آل استار) گرمکن مردانه کانورس ( آل استار)
2,487,000 تومان 1,939,860 تومان
22% converse کانورس ( آل استار) کانورس ( آل استار)
2,394,000 تومان 1,867,320 تومان
37% converse تیشرت زنانه کانورس ( آل استار) مدل palm tree تیشرت زنانه کانورس ( آل استار) مدل palm tree
1,740,000 تومان 1,096,200 تومان
26% converse کفش زنانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor all کفش زنانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor all
4,640,000 تومان 3,433,600 تومان
34% converse کفش زنانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor all کفش زنانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor all
5,011,000 تومان 3,307,260 تومان
34% converse شلوار زنانه کانورس ( آل استار) مدل star chevron nova شلوار زنانه کانورس ( آل استار) مدل star chevron nova
2,858,000 تومان 1,886,280 تومان
27% converse تیشرت مردانه کانورس ( آل استار) تیشرت مردانه کانورس ( آل استار)
1,561,000 تومان 1,139,530 تومان
22% converse تیشرت مردانه کانورس ( آل استار) تیشرت مردانه کانورس ( آل استار)
1,388,000 تومان 1,082,640 تومان
22% converse تیشرت مردانه کانورس ( آل استار) تیشرت مردانه کانورس ( آل استار)
1,388,000 تومان 1,082,640 تومان
25% converse تیشرت زنانه کانورس ( آل استار) تیشرت زنانه کانورس ( آل استار)
1,203,000 تومان 902,250 تومان
25% converse زنانه کانورس ( آل استار) زنانه کانورس ( آل استار)
1,203,000 تومان 902,250 تومان
26% converse کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor all کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor all
4,863,000 تومان 3,598,620 تومان
35% converse کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor ox کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor ox
3,934,000 تومان 2,557,100 تومان
34% converse کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل jack purcell ox کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل jack purcell ox
5,308,000 تومان 3,503,280 تومان
35% converse کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor ox کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor ox
3,934,000 تومان 2,557,100 تومان
38% converse کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor hi کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor hi
5,160,000 تومان 3,199,200 تومان
40% converse کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor ox کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor ox
5,754,000 تومان 3,452,400 تومان
38% converse کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor hi کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor hi
5,160,000 تومان 3,199,200 تومان
40% converse کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor ox کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor ox
5,754,000 تومان 3,452,400 تومان
35% converse کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor hi کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor hi
4,041,000 تومان 2,626,650 تومان
36% converse کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل one star ox کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل one star ox
4,365,000 تومان 2,793,600 تومان
35% converse کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor ox کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor ox
3,934,000 تومان 2,557,100 تومان
39% converse کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor ox کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor ox
5,160,000 تومان 3,147,600 تومان
41% converse کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل erx 260 all کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل erx 260 all
8,204,000 تومان 4,840,360 تومان
35% converse کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل one star ox کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل one star ox
4,041,000 تومان 2,626,650 تومان
27% converse کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor all کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor all
5,011,000 تومان 3,658,030 تومان
21% converse کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل jack purcell ox کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل jack purcell ox
4,257,000 تومان 3,363,030 تومان
37% converse کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل jw anderson chuck کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل jw anderson chuck
5,598,000 تومان 3,526,740 تومان
26% converse کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor all کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor all
4,640,000 تومان 3,433,600 تومان
26% converse کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor all کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor all
4,640,000 تومان 3,433,600 تومان
27% converse کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor all کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor all
5,011,000 تومان 3,658,030 تومان
36% converse کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor all کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor all
4,365,000 تومان 2,793,600 تومان
36% converse کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor all کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor all
4,689,000 تومان 3,000,960 تومان
34% converse کفش زنانه کانورس ( آل استار) مدل one star melon کفش زنانه کانورس ( آل استار) مدل one star melon
5,308,000 تومان 3,503,280 تومان
27% converse کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor all کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor all
4,809,000 تومان 3,510,570 تومان
29% converse تیشرت مردانه کانورس ( آل استار) مدل star chevron camo تیشرت مردانه کانورس ( آل استار) مدل star chevron camo
1,560,000 تومان 1,107,600 تومان
22% converse تیشرت مردانه کانورس ( آل استار) تیشرت مردانه کانورس ( آل استار)
1,184,000 تومان 923,520 تومان
29% converse شلوار زنانه کانورس ( آل استار) شلوار زنانه کانورس ( آل استار)
3,985,000 تومان 2,829,350 تومان
30% converse تیشرت زنانه کانورس ( آل استار) تیشرت زنانه کانورس ( آل استار)
1,369,000 تومان 958,300 تومان
29% converse تیشرت زنانه کانورس ( آل استار) تیشرت زنانه کانورس ( آل استار)
1,184,000 تومان 840,640 تومان
34% converse تیشرت ورزشی زنانه کانورس ( آل استار) مدل voltage تیشرت ورزشی زنانه کانورس ( آل استار) مدل voltage
1,560,000 تومان 1,029,600 تومان
28% converse کفش زنانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor all کفش زنانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor all
3,915,000 تومان 2,818,800 تومان
21% converse کفش زنانه کانورس ( آل استار) مدل one star ox کفش زنانه کانورس ( آل استار) مدل one star ox
4,257,000 تومان 3,363,030 تومان
23% converse کفش زنانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor all کفش زنانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor all
4,194,000 تومان 3,229,380 تومان
40% converse کفش زنانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor all کفش زنانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor all
4,509,000 تومان 2,705,400 تومان
33% converse کفش زنانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor all کفش زنانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor all
4,635,000 تومان 3,105,450 تومان
21% converse کفش زنانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor 70 کفش زنانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor 70
4,941,000 تومان 3,903,390 تومان
21% converse کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل jack purcell ox کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل jack purcell ox
4,257,000 تومان 3,363,030 تومان
39% converse کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor 70 کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor 70
6,507,000 تومان 3,969,270 تومان
39% converse کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor 70 کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل chuck taylor 70
6,507,000 تومان 3,969,270 تومان
26% converse کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل rival ox all کفش مردانه کانورس ( آل استار) مدل rival ox all
4,863,000 تومان 3,598,620 تومان
27% converse تیشرت ورزشی مردانه کانورس ( آل استار) تیشرت ورزشی مردانه کانورس ( آل استار)
1,561,000 تومان 1,139,530 تومان
41% converse تیشرت مردانه کانورس ( آل استار) تیشرت مردانه کانورس ( آل استار)
1,277,000 تومان 753,430 تومان
32% converse تیشرت زنانه کانورس ( آل استار) طوسی خاکستری تیشرت زنانه کانورس ( آل استار) طوسی خاکستری
1,166,000 تومان 792,880 تومان
35% converse تیشرت مردانه کانورس ( آل استار) مدل photo fil star تیشرت مردانه کانورس ( آل استار) مدل photo fil star
1,520,000 تومان 988,000 تومان

پیشنهادهای ویژه سایر برندها

27% tommy hilfiger تیشرت مردانه پک 3 عددی تامی هیلفیگر تیشرت مردانه پک 3 عددی تامی هیلفیگر
2,719,000 تومان 1,984,870 تومان
41% reebok تیشرت آستین کوتاه ورزشی مردانه ریباک تیشرت آستین کوتاه ورزشی مردانه ریباک
1,352,000 تومان 797,680 تومان
41% puma تیشرت زنانه پوما تیشرت زنانه پوما
2,062,000 تومان 1,216,580 تومان
41% asics کوله پشتی ورزشی سبک اسیکس مدل unisex lightweight کوله پشتی ورزشی سبک اسیکس مدل unisex lightweight
2,999,000 تومان 1,769,410 تومان

کفش و لباس کانورس در سال 1980 تأسیس شد که ایده ساخت اولین کفش بادوام و راحت را در سر می پروراند. این برند آمریکایی بسرعت به یک برند تجاری معروف در دنیای مد تبدیل شد و در حال حاضر محصولات متنوعی را برای مردان ، زنان و بچه تولید می کند. کفش و کتانی ورزشی مردانه و زنانه منحصر به فرد این برند در دهه 1980 شهرت زیادی پیدا کردند. محصولات کانورس برای همه افراد ، چه ورزشکاران و چه طرفداران ورزش مناسب بود. میتوان گفت که امروزه هیچ مرد یا زنی وجود ندارد که طرفدار ورزش باشد و با این برند آشنا نباشد. این کفش در تنوع بی پایانی از ترکیبات رنگ و سبک ارائه می گردند. همه باید یک جفت از کفش و کتانی اسپرت کانورس را داشته باشند کانورس شهرت خود را مدیون کفش ورزشی زنانه متمایز خود است. البته این برند لباس و وسایل متنوعی را برای مردان ، زنان ، دختران و پسران در تمام سنین تولید می کند. کیف رنگی مردانه و زنانه کانورس در طرح زیبایی ارائه می گردند و لوگوی این برند بر روی همه آن وجود دارد. محصولات دیگر این برند شامل زیرپوش و شورت ورزشی ، شلوار ، و تیشرت است که برای موقعیت غیررسمی عالی هستند. اگر می خواهید لباس و کفش ورزشی را برای خودتان ، برای دوستانتان ، یا برای اعضای خانواده خود بخرید ، حتماً سری به مجموعه لباس کانورس در فروشگاه اینترنتی مکسی بزنید تا بهترین لباس ورزشی را با قیمت باورنکردنی پیدا کنید. کانورس یک برند آمریکایی است که نه تن چهره بسکتبال را تغییر داده است بلکه انقلابی در سبک پوشش خیابانی نیز ایجاد کرده است. داستان کانورس به سال 1908 بر می گردد که کار خود را با تولید کفش اسپرت آغاز کرد و مدتی نگذشت که به تولید کفش ی مشغول شد که از کفش ورزشی به کفش مدرن و مدگرایانه تبدیل شد که میلیون نفر آن را می پوشیدند. مجموعه مد زنانه کانورس شامل کفش ی با طرح و رنگ متنوع است. مد زنانه کانورس – کفش مطابق با مد روز با برچسب آمریکایی مد زنانه کانورس برای کامل کردن سبک پوشش غیررسمی خانم سراسر ج ن طراحی شده است. هدف کانورس اینست که لباس و کفش ی را تولید کند که تعریف مشخص و ثابتی نداشته باشند بلکه تنوع رنگ و طرح در همه آن مشخص باشد. شما میتوانید این لباس را هم برای ورزش و هم برای قدم زدن در خیابان یا پارک بپوشید. سعی کنید کفش ورزشی این برند را همراه با تیشرت رنگی ، و شورت یا شلوار جین بپوشید و در صورت امکان از کیف یا ساک دستی این برند نیز استفاده کنید. شما میتوانید همه مدل و طرح این لباس و کفش ورزشی را در فروشگاه اینترنتی مکسی پیدا کنید. برند کانورس در سال 1908 توسط مارکیز میلز در ماساچوست تأسیس شد. مدتی نگذشت که این برند آمریکایی به یکی از برند معروف دنیا تبدیل شد و تولید خود را به کفش ، لباس و کیف ورزشی توسعه داد. مدل اولیه کفش ورزشی کانورس دارای کف لاستیکی بود و در طرح مردانه ، زنانه و بچه گانه موجود بود. در سال 1932 امضای چارلز ایچ. چانک تیلور ، یکی از ستاره بسکتبال نیز به طرح این کفش بسکتبال این برند اضافه شد. امروزه این برند بجز ورزشکاران ، در بین موسیقی دان ، طرفداران ورزش و افراد عالی نیز معروف است و مورد استفاده قرار می گیرد. مد مردانه کانورس ، لباس ی برای تمام موقعیت و مکان مجموعه مد مردانه کانورس علاوه بر کفش ورزشی ، شامل کوله پشتی ، کیف ورزشی ، کیف تبلت و کیف لپ تاپ ، و عینک آفتابی نیز می باشد. کفش ورزشی این برند را میتوانید همراه با شورت و پیراهن ورزشی بپوشید. اگر می خواهید به یک رویداد ورزشی مهم بروید یا اینکه خودتان اهل ورزش کردن هستید ، و یا حتی برای گردش در خیابان و پارک ، در همه شرایط میتوانید از لباس و کفش ورزشی کانورس استفاده کنید و در عین داشتن یک ظاهر ورزشی از مدگرایی مدرن نیز پیروی کنید. برای قدم زدن در پارک ، از کفش ورزشی همراه با شلوار و تیشرت و عینک آفتابی کانورس استفاده کنید. فروشگاه اینترنتی مکسی انواع مدل این کفش و وسایل ورزشی را برای فروش گذاشته است.